Zorg voor migranten in de huisartsenpraktijk

< terug Vrij
Datum maandag 14 november 2022
Tijd 18:15 - 21:00 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Organisatie Elann
Prijs € 120,00
Meer informatie bij: Ingrid Wagenaar
Meer Informatie e-mail: i.wagenaar@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20034251
Doelgroep Doktersassistent
Accreditatie wordt aangevraagd KABIZ (DA) wordt aangevraagd

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Inleiding

Huisartsenzorg leveren aan mensen met een niet Nederlandse achtergrond kan lastig zijn.
O.a. taalbarrière, cultuurverschillen, de medische en niet medische voorgeschiedenis, de sociale situatie en de onbekendheid met het Nederlandse zorgsysteem spelen hierbij een rol. Aan de hand van kennisoverdracht, casuïstiek en een quiz gaan we de assistenten handvaten geven om deze zorg minder lastig, maar juist boeiender en uitdagender te maken.


Inhoud

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

 • Waar komen migranten vandaan en wat is hun achtergrond?
 • Welke procedures hebben vluchtelingen al doorlopen voordat ze in de reguliere huisartsenpraktijk worden ingeschreven
 • Tropische ziektebeelden
 • Cultuurverschillen, laaggeletterdheid, gezondheidseducatie
 • Communicatie: het gebruik van tolkdiensten

Doelstelling

Door kennisoverdracht betreft dit onderwerp zal de zorg voor migranten verbeterd worden. Ook zal de doktersassistent zich comfortabeler voelen in de communicatie naar deze kwetsbare groep waardoor de zorg ook verbeterd zal worden.


Leerdoelen

De doktersassistent heeft meer achtergrond kennis van de migranten waardoor hij/zij meer begrip heeft betreft de situatie waarin een migrant zich bevindt. Tevens door een aantal handvaten te krijgen zal de communicatie makkelijker verlopen waardoor er met wederzijds begrip een betere en prettigere behandelrelatie opgebouwd kan worden.


Programma

17.30 uur Ontvangst met soep en broodjes

18.15 uur Start nascholing

 • Inleiding: Waar komen migranten vandaan?
 • Procedure in Nederland voor asielzoekers

19.30 uur Koffie/thee pauze

19.45 uur Vervolg nascholing

 • Cultuurverschillen, taalbarrières, tropische ziekten en laaggeletterdheid
 • Quiz met aardige weetjes en feiten
 • Uitwisseling van achtergrond informatie en websites

21.00 uur Afsluiting


Werkvorm

Er zal een presentatie gegeven worden die afgewisseld wordt met (ingebrachte) casuïstiek. Tevens zullen er een paar onderwerpen naar voren gebracht worden in een quiz. Tenslotte zal er met behulp van een kort filmpje worden laten zien hoe een gesprek kan verlopen met behulp van een telefonische tolk.


Docent
 • Marike Ooms, huisarts o.a. op AZC in Hoogeveen en aanmeld/vertrekcentrum Ter Apel
 • Els Wierink, doktersassistent op verschillende gezondheidscentra maar met name in het AZC Hoogeveen

Overige informatie

Het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF) is van mening dat de nascholing Zorg voor migranten in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de AOF. Dit betekent dat het inschrijfgeld voor deze nascholing onder bepaalde voorwaarden wordt vergoed vanuit de AOF. Voor meer informatie over de AOF kunt u contact opnemen met Gerard Tros (g.tros@elann.nl; 0503666448).


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug