Participeren met Afasie: De rol van de eerstelijns logopedist

< terug Vrij
Datum woensdag 09 november 2022
Tijd 09:00 - 17:00 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Externe locatie
Organisatie Elann
Prijs € 725,00
Meer informatie bij: Gerard Tros
Meer Informatie e-mail: g.tros@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-51249893
Doelgroep Logopedist
Accreditatiepunten toegekend KP: 37

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Inleiding

Wil je je kennis over de diagnostiek en behandeling van afasie vergroten? Om zo arbeidsongeschiktheid, sociaal isolement of depressie helpen te voorkomen.

Volg dan de post-bachelorcursus Participeren met Afasie: De rol van de eerstelijns logopedist (9 november, 9 december 2022 en 20 januari 2023).


Inhoud

Afasie is een ingrijpend gevolg van een beroerte. Het heeft grote impact op het dagelijks leven van de persoon zelf en van de naasten. Afasie leidt in veel gevallen tot arbeidsongeschiktheid, sociaal isolement en depressie. Diagnostiek en behandeling van afasie om de participatie te optimaliseren is daarom van groot belang.

Logopedische behandeling van afasie zal meer en meer in de vrije vestiging plaatsvinden, aangezien het uitgangspunt van de overheid is om een ieder zo zelfstandig mogelijk in de eigen leefomgeving te laten functioneren. De focus in de zorg zal meer en meer liggen op wat moet en niet op wat kan (Kaljouw, 2015). Het overwegen van verschillende behandelmogelijkheden en up-to-date kennis van de effecten hiervan zijn daarmee essentieel om de persoon met afasie de juiste keuzes voor te kunnen leggen.

In deze cursus wordt vanuit de veranderende rol van de logopedist verschillende behandelmogelijkheden aangereikt, waaronder therapie ter verbetering van het spreken en begrijpen, strategieën ter verbetering van de communicatie en interventies ten aanzien van de communicatieve omgeving van de persoon met afasie. De invloed van veel voorkomende veranderingen in cognitie, emotie en gedrag op de diagnostiek en het effect van de behandeling van afasie wordt besproken.


Doelstelling

In deze cusus wordt vanuit de veranderende rol van de logopedist verschillende behandelmogelijkheden aangereikt, waaronder therapie ter verbetering van het spreken en begrijpen, strategieën ter verbetering van de communicatie en interventies ten aanzien van de communicatieve omgeving van de persoon met afasie. De invloed van veel voorkomende veranderingen in cognitie, emotie en gedrag op de diagnostiek en het effect van de behandeling van afasie worden besproken. Na deze opleiding kun je in de eerste lijn mensen met afasie onderzoeken. Je kunt een diagnose stellen en een behandelplan opstellen. Je hebt oldoende handvatten de communicatie van en met iemand met afasie te verbeteren.
De cursus biedt een goede mix van theorie en praktijk en is gebaseerd op wetenschapppelijke inzichten en best practices.


Programma

Aan de hand van (o.a. door de cursist ingebrachte) casuïstiek wordt geoefend met het stellen van diagnoses, het stellen prioriteiten en het opstellen van een behandelplan.
De cursus wordt afgesloten met een intervisie bijeenkomst in kleine groepen.


Voorbereiding

Toelating
Voorwaarde voor deelname aan deze cursus is een diploma Logopedie. Daarnaast dien je gedurende de cursus enkele personen met een afasie (PMA) in behandeling te hebben.


Docent

mw. E. Raven, MSc.
Mw. Raven is logopedist, afasietherapeut en hogeschooldocent.


Overige informatie

Studiebelasting totaal 37 uur, waarvan 15,5 contacturen en 21,5 zelfstudie-uren.

De cursusdagen zijn 9 november en 9 december (op locatie). De derde dag is online en vindt plaats op 20 januari 2023.

Het gaat hier om een door ADAP geaccrediteerde cursus (37 punten).


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug