Digitale presentatie start Dementieketen

< terug
Type nascholing E-learning
Locatie Online
Organisatie Elann in opdracht van de GHC
Prijs GHC-leden € 0,00
Meer informatie bij: Karen Diephuis
Meer Informatie e-mail: k.diephuis@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20024127
Doelgroep Huisarts, POH, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
Zorgprogramma Dementie

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Alleen voor GHC leden en hun medewerkers.


Inleiding

Deze presentatie is bedoeld voor huisartsen en hun praktijkondersteuners, -verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die de dementieketen willen starten. De deelnemers worden geïnformeerd over de kaders en randvoorwaarden voor ketenzorg dementie van de GHC. Om mee te kunnen doen met de dementieketen moet de voorbereidingsperiode voor de ouderenzorgmodule afgesloten zijn. De dementiemodule omvat de diagnose dementie en het zorgplan dementie.


Inhoud

In deze presentatie wordt ingegaan op diagnostiek dementie, het belang en maken van een zorgplan, taken van de zorgcoördinator en verwijscriteria. Tevens komt de rol van de specialistische zorg naar voren.


Leerdoelen

Na afloop van de bijeenkomst is de deelnemer:

  • in staat de diagnose dementie te stellen conform het model van de GHC;
  • in staat een zorgplan te maken;
  • bekend met de verwijscriteria voor diagnostiek;
  • op de hoogte van de inhoudelijke taken van de zorgcoördinator
  • bekend met de criteria en randvoorwaarden van de dementie keten van de GHC;
  • in staat gebruik te maken van een geriatrisch netwerk.

Docent

Mevrouw J.J. Knol, huisarts en kaderarts ouderenzorg


Overige informatie

Bij deelname Dementie zijn de GHC scholing 'Zorgcoördinatie dementie, de POH als zorgcoördinator' en de modules Ouderenzorg van de Hanzehogeschool verplicht voor de POH-O.


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug