Digitale presentatie start Ketenzorg Astma

< terug
Type nascholing E-learning
Locatie Online
Organisatie Elann in opdracht van de GHC
Prijs GHC-leden € 0,00
Meer informatie bij: Karen Diephuis
Meer Informatie e-mail: k.diephuis@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20024127
Doelgroep Huisarts, POH, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
Zorgprogramma COPD/Astma

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Alleen voor GHC leden en hun medewerkers.


Inleiding

Deze digitale presentatie is verplicht voor huisartsen die willen deelnemen aan de ketenzorg astma en voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen of verpleegkundig specialisten die deze zorg gaan verlenen.
De astmaketen kan alleen in combinatie met de COPD keten worden gecontracteerd. Wat betreft nascholing is en blijft de CASPIR cursus verplicht en wordt de scholing 'Verdieping en casuïstiek Astma/COPD' dringend aangeraden voor de praktijken die gebruik (gaan) maken van de AC-dienst van Certe.
In deze presentatie over astma wordt de diagnostiek en behandeling van astma met u doorgenomen. Daarnaast wordt u verwezen naar de GHC-site voor de randvoorwaarden voor deelname aan de ketenzorg.


Inhoud
  • Astma in de huisartsenpraktijk, diagnostiek en behandeling.
  • Astma in samenwerking 2de lijn, verwijs- en terugverwijscriteria.
  • Randvoorwaarden ketenzorg Astma (Inkaarten voor astma en starten in groen). Zie GHC-site.

Doelstelling

Na afloop van de presentatie zijn de huisarts en de verpleegkundig specialist, praktijkverpleegkundige en -ondersteuner bekend met de inhoud van de NHG-standaard astma en het zorgprotocol van de ketenzorg astma van de GHC.


Leerdoelen
  • De huisarts is in staat om de diagnose astma te stellen.
  • De deelnemer is in staat de behandeling en de begeleiding uit te voeren volgens de NHG-standaard.
  • Deelnemer is bekend met de voorwaarden deelname ketenzorg astma, de vernieuwde inkaart-procedure van de GHC, de verwijs- en terugverwijsafspraken en de mogelijkheden van samenwerking met de 2e lijn.

Docent

De heer R.A. Riemersma, huisarts en kaderarts astma/COPD


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug