Digitale presentatie start Ketenzorg Atriumfibrilleren

< terug
Type nascholing E-learning
Locatie Online
Organisatie Elann in opdracht van de GHC
Prijs GHC-leden € 0,00
Meer informatie bij: Karen Diephuis
Meer Informatie e-mail: k.diephuis@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20024127
Doelgroep Huisarts, POH, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
Zorgprogramma Atriumfibrilleren

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Alleen voor GHC leden en hun medewerkers.


Inleiding

Deze digitale presentatie is verplicht voor huisartsen die willen deelnemen aan Ketenzorg AF en voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen of verpleegkundig specialisten die deze zorg gaan verlenen.

De NHG standaard Atriumfibrilleren (AF) geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij AF. AF kan klachten geven maar deze kunnen ook ontbreken. In beide gevallen kan het tot ernstige complicaties leiden, in het bijzonder tot een ischemisch CVA. Door structurele controle in de AF keten en adequate behandeling, kan het risico op complicaties worden verkleind.
Alle stabiele patiënten met AF zonder indicatie voor controle in de tweede lijn kunnen geïncludeerd worden in de ketenzorg. Met de tweede lijn zijn afspraken gemaakt over terugverwijzen van patiënten naar de eerste lijn.


Inhoud

De presentatie gaat over de NHG standaard Atriumfibrilleren, het zorgprotocol van de GHC, over de diagnostische richtlijnen in de 2e lijn en het transmurale protocol. Na het bekijken van deze presentatie zijn de kaders voor AF ketenzorg duidelijk en is de huisarts in staat Ketenzorg AF in de praktijk te implementeren.


Leerdoelen

De leerdoelen van deze presentatie zijn:

  • Casefinding, diagnostiek en behandeling van AF in de 1e lijn.
  • Inzicht verwerven in het transmuraal ketenprotocol AF.
  • In staat zijn om ketenzorg AF in de praktijk vorm te geven en uit te voeren.

Docent

De heer D.J. Drenth, huisarts


Overige informatie

Naast deze presentatie zijn de GHC scholingen Basis Atriumfibrilleren en Practicum Atriumfibrilleren verplicht voor de praktijkondersteuners, -verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten die deze zorg gaan verlenen.


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug