Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

< terug Vrij
Datum maandag 07 november 2022
Tijd 19:00 - 21:00 uur
Type nascholing Online
Locatie Online
Organisatie Elann i.s.m. Veilig Thuis Groningen
Prijs € 32,50
Meer informatie bij: Janneke Komduur
Meer Informatie e-mail: j.komduur@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-51259183
Doelgroep Huisarts, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde
Accreditatie wordt aangevraagd ABC1 wordt aangevraagd

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


De verschillende vormen van huiselijk geweld, de impact die het op de betrokkenen heeft, de meldcode en de werkwijze van Veilig Thuis


Inleiding

De Vertrouwensarts van Veilig Thuis Groningen zal op 7 november 2022 een online voordracht geven . Het is de bedoeling meer informatie en kennis te geven over de Meldcode, signalen herkennen en hoe te handelen als zij signalen zien die zouden kunnen duiden op huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling.

De vertrouwensarts van Veilig Thuis zal in de presentatie aandacht besteden aan het begrip huiselijk geweld en kindermishandeling en ouderenmishandeling.
Wat doet het met iemand als hij huiselijk geweld / kindermishandeling mee maakt?
Welke invloed heeft dit op het huidige leven en welke invloed heeft dat op de lange termijn?
Er wordt stilgestaan bij de Meldcode KNMG en de mogelijkheid om Advies in te winnen bij Veilig Thuis, om de professional te helpen bij de afweging om wel of niet te melden.
Ook wordt er in gegaan op het beroepsgeheim in relatie tot het maken van een melding bij Veilig Thuis.


Leerdoelen

Na afloop van de avond

  • is de deelnemer op de hoogte van de meldcode,
  • weet hij welke signalen belangrijk zijn om te herkennen,
  • weet hij welke levenslange gevolgen er bestaan voor het slachtoffer van Huiselijke Geweld en kindermishandeling
  • weet hij hoe hij Veilig Thuis kan betrekken bij de zorgen
  • weet de deelnemer wat hij van Veilig Thuis kan verwachten,
  • hoe melden en advies vragen zich verhouden tot het beroepsgeheim

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug