De NHG-Standaard Chronische Nierschade

< terug Vrij
Datum dinsdag 21 februari 2023
Tijd 18:15 - 21:00 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Organisatie Elann in opdracht van de GHC
Prijs GHC-leden € 50,00
Prijs € 100,00
Meer informatie bij: Karen Diephuis
Meer Informatie e-mail: k.diephuis@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20024127
Doelgroep Huisarts, POH, Praktijkverpleegkundige
Zorgprogramma CVRM, Diabetes
Accreditatie wordt aangevraagd NVvPO wordt aangevraagd
V&V wordt aangevraagd
Accreditatiepunten toegekend ABC1: 3

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Inleiding

In 2018 is de eerste NHG-Standaard Chronische Nierschade gepubliceerd (M109). Met deze scholing kunt u uw kennis rondom chronische nierschade opfrissen en ontdekken dat er essentiële veranderingen zijn ten opzichte van de LTA 2009.
Deze scholing is mede ontwikkeld door de nefrologen van het UMC Groningen en het Martini Ziekenhuis.


Inhoud

De functies van de nier, bepaling van chronische nierschade, het belang van preventie, de consequenties van gestoorde nierfunctie voor risico op nierfalen en hart- en vaatziekten en de mogelijkheden van therapie. Welke wijzigingen zijn er in de NHG-Standaard ten opzichte van de oude LTA. Na de pauze volgen casuïstiek en uitleg over de samenwerking 1ste en 2de lijn, welke kunnen resulteren in transmurale afspraken.


Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing:

  • is uw kennis over chronische nierschade opgefrist;
  • kent u de belangrijkste nieuwe punten van de NHG standaard;
  • weet u welk diagnostisch traject u moet volgen;
  • kent u de mogelijkheden van therapie;
  • bent u op de hoogte wanneer een nefroloog te consulteren cq een patiënt te verwijzen.

Programma

17.30 uur Ontvangst met soep en broodjes
18.15 uur Functie nier, preventie, consequenties gestoorde nierfunctie
19.00 uur NHG-Standaard en therapiemogelijkheden
19.45 uur Koffie-/theepauze
20.00 uur Casuïstiek, samenwerking en transmurale afspraken
21.00 uur Afsluiting


Docent

mevrouw dr. A.B. Kramer, internist-nefroloog Martini Ziekenhuis
de heer drs. M.J. Hardieck, huisarts Stadskanaal


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug