Digitale presentatie start Ouderenzorg

< terug
Type nascholing E-learning
Locatie Online
Organisatie Elann in opdracht van de GHC
Prijs GHC-leden € 0,00
Meer informatie bij: Karen Diephuis
Meer Informatie e-mail: k.diephuis@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20024127
Doelgroep Huisarts, POH, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
Zorgprogramma Ouderenzorg

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Alleen voor GHC leden en hun medewerkers.


Inleiding

Deze presentatie is bedoeld voor huisartsen en hun praktijkondersteuners, -verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die willen gaan starten met de ouderenzorg module van de GHC. De deelnemers worden geïnformeerd over de kaders en randvoorwaarden voor ouderenzorg van de GHC. De ouderenzorgmodule is opgezet voor de meest kwetsbare, complexe ouderen.


Inhoud

In deze presentatie wordt uitgebreid ingegaan op het in kaart brengen van de kwetsbare oudere, het belang en maken van een zorgplan, taken van de zorgcoördinator en het belang van een geriatrisch netwerk.


Leerdoelen

Na afloop van de bijeenkomst is de deelnemer:

  • in staat de kwetsbare ouderen in kaart te brengen conform het model van de GHC;
  • in staat een zorgplan te maken;
  • op de hoogte van de inhoudelijke taken van de zorgcoördinator;
  • bekend met de criteria en randvoorwaarden van de ouderenzorg van de GHC;
  • in staat een geriatrisch netwerk te vormen eventueel onder begeleiding van Zorgadvies Groningen.

Docent

Mevrouw J.J. Knol, huisarts en kaderarts ouderenzorg


Overige informatie

Bij deelname Ouderenzorg is de GHC scholing Practicum Ouderenzorg verplicht voor POH-O en wijkverpleegkundige. Wij vragen de POH-O een wijkverpleegkundige uit te nodigen voor het practicum. Deze wijkverpleegkundige moet zichzelf inschrijven voor de scholing via de scholingswebsite van Elann.
Indien de betreffende wijkverpleegkundige al een keer heeft deelgenomen met een andere huisartsenpraktijk, hoeft hij/zij niet nogmaals te komen.


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug