Intoxicaties

< terug Nog 4 plekken vrij
Datum maandag 08 mei 2023
Tijd 18:15 - 21:00 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Organisatie Elann
Prijs € 140,00
Meer informatie bij: Ingrid Wagenaar
Meer Informatie e-mail: i.wagenaar@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20034251
Doelgroep Doktersassistent
Accreditatiepunten toegekend KABIZ (DA): 3

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Inleiding

Doktersassistenten kunnen telefonisch worden benaderd door patiënten die al dan niet per ongeluk teveel medicatie hebben ingenomen of waar gebruik van alcohol of drugs uit de hand is gelopen. Deze nascholing leert de doktersassistenten effectief en efficiënt te reageren op deze situaties, met name wanneer de huisarts dient te worden ingeschakeld of een ambulance noodzakelijk is.


Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Een overzicht van doseervormen en in hoeverre de doseervorm de werking en toxiciteit van het geneesmiddel bepaalt;
 • De geneesmiddelen die het meest aanleiding geven voor een overdosering en hoe een overdosering te herkennen;
 • De meest gebruikte maar ook de nieuwe oprukkende drugs zoals GHB en Lachgas;
 • Middelen aanwezig in keukenkastjes;
 • Risicovolle situaties op het platteland zoals inhalatie vergiftigingen (gierput) en bestrijdingsmiddelen;
 • De belangrijkste toxische planten en ook dieren (slangen);
 • Overzicht van belangrijke websites die geraadpleegd kunnen worden afhankelijk van de situatie.

Doelstelling

Na afloop van de nascholing is de deelnemer in staat om beter situaties van intoxicaties in te schatten, weet de deelnemer waar relevante informatie te halen en adequater te acteren.


Leerdoelen

Kennis opdoen over:

 • Algemene theorie over doseervormen van geneesmiddelen (retard tabletten en niet-retard tabletten);
 • Enkele belangrijke categorieën risico geneesmiddelen (psychofarmaca, slaapmiddelen, Lithium, anti-epileptica, paracetamol);
 • Overzicht van de meest gebruikte recreatieve drugs en de effecten(alcohol, GHB, Lachgas en XTC);
 • Middelen aanwezig in keukenkastjes en risicovolle situaties op het platteland (gierput, planten, bestrijdingsmiddelen);
 • Overzicht van belangrijke bronnen van informatie bij vergiftigingen.

Programma

Globaal ziet het programma er als volgt uit:
17.30 uur Ontvangst met soep en broodjes
18.15 uur Start nascholing

 • Doseervormen geneesmiddelen en mate van toxiciteit
 • Geneesmiddelen en overdosering en hoe deze te herkennen
 • Meest voorkomende drugs

19.30 uur Koffie/thee pauze
19.45 uur Vervolg nascholing

 • Middelen aanwezig in keukenkastjes
 • Risicovolle situaties op het platteland
 • Toxische planten en dieren
 • Belangrijke informatiebronnen bij intoxicaties

21.00 uur Evaluatie en afsluiting


Werkvorm

Plenaire presentaties met kennisvragen tussendoor.


Docent

Prof. dr. D.J. Touw, ziekenhuisapotheker klinisch farmacoloog/toxicoloog, Afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie, Universitair Medisch Centrum Groningen


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug