Alles over declareren (online)

< terug Vrij
Datum dinsdag 28 november 2023
Tijd 18:15 - 20:30 uur
Type nascholing Online
Locatie Online
Organisatie Elann i.s.m. LHV-Academie
Prijs € 130,00
Meer informatie bij: Janneke Middel-Mulder
Meer Informatie e-mail: j.middel@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20010433
Doelgroep Doktersassistent, Huisarts, POH, POH GGZ, Praktijkmanager, Verpleegkundig specialist
Accreditatiepunten toegekend ABC1: 2
KABIZ (DA): 2
NVvPO: 2

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Inleiding

Aan welke regels moet u zich als huisarts houden bij het declareren? En hoe past u deze regels toe? Deze nascholing gaat in op het belang van juist declareren, de NZa-regels en materiële controles door zorgverzekeraars. Met behulp van diverse praktijkvoorbeelden lichten we toe hoe u als huisarts uw declareergedrag kunt verbeteren.


Inhoud

De LHV krijgt veel vragen over het declareren van contacten met patiënten of derden. De spelregels voor declareren zijn voor een deel vastgelegd in de beleidsregels en tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze regels zijn vrij ingewikkeld en verschaffen lang niet altijd de duidelijkheid die in de dagelijkse praktijk nodig is.
Tijdens de workshop gaan we in op het belang van juist declareren en op de regels die de NZa hierover heeft opgesteld. Ook staan we stil bij materiële controles door zorgverzekeraars. Verder adviseren wij u over de toepassing van deze regels a.d.h.v. uiteenlopende praktijksituaties. Er is volop ruimte voor vragen en discussie.

De nascholing bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Bespreking casussen uit de dagelijkse praktijk
  • Toelichting op het belang van juist declareren
  • Toelichting op de NZa-regels
  • Toelichting op materiële controles door zorgverzekeraars
  • Toelichting op de LHV-Declareerwijzer
  • Bespreking uitgangspunten voor juist declareren
  • Tussendoor is volop ruimte voor vragen en discussie

Leerdoelen
  • U leert de "spelregels" van het declareren, wat mag wel en wat mag niet.
  • U leert correct te declareren als de regels geen duidelijkheid verschaffen.

Programma

18.05 uur Online binnenkomen (Teams)
18.15 uur Start nascholing
20.30 uur Afsluiting


Docent

Marjolein van Harten is afgestudeerd als Bewegingswetenschapper, maar is meteen na haar studie in de beleid- en organisatorische kant van de zorg gaan werken. Zo heeft ze onder meer bij Vilans, kennisinstituut voor de langdurige zorg en SIGRA, samenwerkingsverband voor zorgorganisaties in Amsterdam gewerkt. Sinds september 2019 is ze werkzaam bij de LHV als beleidsmedewerker waar ze zich onder andere bezighoudt met de bekostiging van de huisartsenzorg.


Overige informatie

Tip
Volg deze scholing samen met de huisarts en breng het geleerde samen in praktijk.


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug