Inhalatie-instructie IMIS blended learning

< terug Nog 6 plekken vrij
Datum woensdag 19 april 2023
Tijd 19:15 - 20:45 uur
Type nascholing Blended
Locatie Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Organisatie Elann in opdracht van de GHC
Prijs GHC-leden € 50,00
Prijs € 60,00
Meer informatie bij: Karen Diephuis
Meer Informatie e-mail: k.diephuis@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20024127
Doelgroep Doktersassistent, Huisarts, POH, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
Zorgprogramma COPD/Astma
Accreditatiepunten toegekend ABC1: 2
KABIZ (DA): 2
NVvPO: 3
V&V: 3
VSR: 3

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


De scholing inhalatie-instructie, bestaat uit een online deel (e-learning) en een praktisch (fysiek) deel.

Inclusief box met trainingsinhalatoren voor de deelnemers.


Inleiding

Een goede inhalatietechniek is essentieel voor het succes van de behandeling met inhalatiemedicatie. Tijdens elk bezoek op het astma/COPD spreekuur moet dit geëvalueerd worden. De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) streeft naar correcte en uniforme instructie door iedereen, die bij de behandeling van patiënten met astma/COPD betrokken is. Het Transmuraal Formularium Groningen Inhalatiemedicatie bij Astma/COPD (1 oktober 2020) geeft regionale richtlijnen bij het voorschrijven van inhalatiemedicatie.

Stichting IMIS (Inhalatie Medicatie Instructie School)
Veel patiënten maken fouten bij het inhaleren omdat er bijvoorbeeld geen goede instructie is gegeven of een onjuist protocol wordt gehanteerd. Stichting IMIS streeft naar een correct gebruik van inhalatoren door middel van het trainen van zorgverleners en het maken van protocollen. Landelijke kwaliteit en uniformiteit in instructies en materialen is hierbij het doel.


Inhoud

De scholing inhalatie-instructie, bestaat uit een online deel (e-learning) en een praktisch (fysiek) deel.

De e-learning (40 minuten) moet voor het fysieke deel gevolgd worden en bestaat uit 5 hoofdstukken:

 1. Inleiding, waarin het belang van inhalatie-instructie uitgelegd wordt. Ook wordt aangegeven wat er nodig is om patiënten beter te ondersteunen met hun inhalatiemedicatie.
 2. De diagnostiek, de klachten en de (niet)-medicamenteuze behandeling van de ziektebeelden astma en COPD worden uitgelegd.
 3. Een aantal basistechnieken van inhalatietechnologie van de verschillende soorten inhalatoren en de inhalatietechniek behandeld.
 4. De verschillende soorten inhalatiemedicatie.
 5. Introductie van de ideale instructiemethode (IRW-methode) en de toepassingen van het hulpmiddel Incheck Dial G16.

In het fysieke deel (90 minuten) wordt het volgende behandeld:

 • De toetsvragen van de e-learning worden kort besproken.
 • Toelichting Transmuraal Formularium Groningen.
 • Oefenen met de inhalatoren en de Incheck Dial G16.
 • Gebruik inhalatie-instructiekaarten.

Na het volgen van de cursus kunt u de inhalatieprotocollen praktisch toepassen. (Zie www.stichtingimis.nl).


Leerdoelen

Na deze scholing heeft de deelnemer:

 • Kennis en vaardigheden om tot een uniforme inhalatie-instructie te komen.
 • Kennis van inhalatietechnologie, inhalatiemedicatie en inhalatie-instructie.
 • Kennis van de inhoud en toepasbaarheid van het Transmuraal Formularium Groningen.
 • Inzicht in valkuilen bij gebruik van inhalatiemedicatie.

Programma

19.00 uur Ontvangst
19:15 uur Inleiding en bespreken vragen en toetsresultaten
19:30 uur Bespreken ontstaan en toepassen van het Transmuraal Formularium Groningen
19:45 uur Praktisch oefenen met inhaleren en geven van instructie volgens de IRW-methode (Inhaler Research Workgroup)
20.15 uur Praktisch oefenen met de verschillende inhalatoren
20.40 uur Evaluatie
20.45 uur Afsluiting


Voorbereiding

E-learning (zie kopje 'Inhoud').


Docent

Afwisselend:
19 april 2023: Rita Bijma, IMIS trainer en longverpleegkundige/VS in huisartsenpraktijk Oosterbroek
13 november 2023: Titia Klemmeier, IMIS trainer en longverpleegkundige


Overige informatie

Trainingsinhalatoren
De deelnemers krijgen een box mee met daarin placebo-inhalatoren en voorzetkamers uit het Groninger formularium als instructiemateriaal voor in de praktijk.


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug