Het overgangsspreekuur voor DA, POH en SOH

< terug Vrij
Datum donderdag 30 november 2023
Tijd 18:15 - 22:00 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Flonk Hotel Groningen Zuid (voorheen Best Western Plus Hotel Groningen Plaza)
Organisatie Elann
Meer informatie bij: Janneke Middel-Mulder
Meer Informatie e-mail: j.middel@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20010433
Doelgroep Doktersassistent, POH
Accreditatie wordt aangevraagd KABIZ (DA) wordt aangevraagd
NVvPO wordt aangevraagd

Inleiding

Gedurende het hele leven spelen hormonen een belangrijke rol in het leven van de vrouw.

Zo rond het 45ste jaar begint de overgang, een periode die zich manifesteert met veranderingen op niet alleen lichamelijk (hormonale veranderingen), maar ook geestelijk en sociaal gebied. Een zeer ingrijpende periode in het leven van de vrouw. Vrouwen komen vaak in een rollercoaster terecht, doordat er een scala aan klachten kan ontstaan. Vrouwen weten vaak niet wat ze overkomt, doordat kennis over de overgang vaak ontbreekt, met alle gevolgen van dien. Vrouwen lopen vaak te lang door met klachten, lopen dan aan alle kanten vast en op het werk kan dit ook leiden tot problemen. Uit cijfers is gebleken dat het ziekteverzuim het hoogst is in deze leeftijdscategorie en dat 35% van het arbeidsverzuim van deze vrouwen veroorzaakt wordt door klachten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de overgang, maar niet dusdanig zijn gediagnosticeerd. Vrouwen zitten daardoor thuis met de verkeerde diagnose (burn-out) en daardoor ook de verkeerde behandeling.

Als de laatste menstruatie geweest is, begint de menopauze. Doordat de oestrogeenproductie volledig stopt, kunnen niet alleen nog meer klachten ontstaan, maar nemen ook diverse gezondheidsrisicos toe, denk aan osteoporose en hart- en vaatziekten.

Van hart- en vaatziekten weten we dat deze zich anders manifesteren bij vrouwen dan bij mannen. En er is een groep vrouwen dat nog eens extra risicos loopt.

Om vrouwen in deze leeftijdscategorie goed te begeleiden en zo nodig te behandelen is niet alleen kennis essentieel, maar ook tijd. Tijd om de vrouw volledig in kaart te brengen. Tijd waaraan het nogal eens ontbreekt bij de huisarts zelf. De doktersassistent, praktijk- en de spreekuurondersteuner speelt hierbij een grote rol.


Doelstelling

Na de scholing is de doktersassistent, de praktijk- en spreekuurondersteuner in staat om met de verkregen kennis een overgangs-/menopauzespreekuur op te zetten, een volledige status te maken, juiste adviezen te geven en samen met de huisarts een beleid uit te stippelen. De cursist zal op de hoogte zijn van de hedendaagse behandelmethoden waardoor zij in staat is juiste informatie/voorlichting te geven aan de patiënt. Ook wordt er aandacht gegeven aan screening en preventie in de 1e lijn.


Leerdoelen
 • Wat gebeurt er op hormonaal gebied in het lichaam van een vrouw in elke levensfase?
 • Wat voor klachten (kunnen) er hierdoor optreden in de verschillende levensfasen?
 • Wat is normaal, wat is abnormaal?
 • Wanneer moet een vrouw naar de huisarts gaan?
 • Wat kan er aan de klachten/aandoeningen gedaan worden?
 • Wat zijn de gezondheidsrisicos na de menopauze?
 • Welke vrouwen lopen er nog eens extra risicos?
 • Hoe zet je een overgangs-/menopauze spreekuur op?
 • Wat moet er in de anamnese en bij lichamelijk onderzoek vermeld worden?
 • Wat is de Greenscale?
 • Welke adviezen kun je als doktersassistent, praktijk- en de spreekuurondersteuner geven?
 • Wanneer screenen?

Programma

17.45 uur Ontvangst met soep en broodjes
18.15 uur Voorstellen en bespreken inhoud
18.30 uur Overgang: fysiologie, anatomie, klachten
19.00 uur Therapie overgangsklachten, incl. hormoontherapie
19.45 uur Koffie/thee pauze
20.00 uur Na de menopauze: klachten en therapie
20.15 uur Lange termijn risico's en preventie: osteoporose en hart- en vaatziekten
20.45 uur Het overgangs-/menopauzespreekuur
21.30 uur Mogelijkheid vragen stellen
22.00 uur Afsluiting


Werkvorm
 • Presentatie
 • Bespreking casuïstiek

Docent

Dr Wilma Smit en Dr Pauline Ottervanger (gynaecologen)


Overige informatie

Wr zal accreditatie worden aangevraagd voor de praktijkondersteuner en de spreekuurondersteuner en de doktersassistent.

Deelnemers uit andere doelgroepen ontvangen een bewijs van deelname.

Na afloop van de nascholing ontvangt iedere deelnemer:

 • Hand-outs
 • Greenscale
 • Voorbeeld status
 • Evt. Menoblues tegen gereduceerde prijs


< Terug