Persoonsgerichte gespreksvoering in de praktijk

< terug Vrij
Datum donderdag 16 november 2023
Tijd 18:15 - 21:00 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Flonk Hotel Groningen Zuid (voorheen Best Western Plus Hotel Groningen Plaza)
Organisatie Elann in opdracht van de GHC
Prijs € 198,00
Prijs GHC-leden € 165,00
Meer informatie bij: Karen Diephuis
Meer Informatie e-mail: k.diephuis@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20024127
Doelgroep Doktersassistent, Huisarts, POH, Praktijkverpleegkundige
Zorgprogramma Zorgprogramma overstijgend
Accreditatiepunten toegekend KABIZ (DA): 5
NVvPO: 5
V&V: 5
ABAN: 5

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Deze scholing bestaat uit 2 avonden: 16 november en 7 december 2023.


Inleiding

Je bent actief als huisarts, praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner en je hebt de behoefte om je te ontwikkelen op het gebied van gespreksvoering in het kader van persoonsgerichte gezondheidszorg. Je vindt het leuk om eens met collega's uit andere praktijken te sparren over een aantal uitdagingen die je in je werk tegenkomt. Het lijkt je leuk om je kennis en ervaring te delen met collega's en ook van hun inzichten en methodes te profiteren.

Deze nascholing geeft je een mooie gelegenheid om je verder te ontwikkelen en te professionaliseren.
Je werkt als deelnemer aan individuele doelen, zoals;

  • persoonlijke deskundigheidsbevordering
  • het door reflectie afstand te leren nemen van de eigen positie en manier van werken
  • bewustwording van de eigen invloed en de eigen positie
  • collegiale ondersteuning en inspiratie

Binnen de nascholing is het uitdrukkelijk de bedoeling dat je zelf ook onderwerpen en cases inbrengt.


Inhoud

Bij persoonsgerichte gespreksvoering gaat het erom dat we in de praktijk nog beter leren kijken naar de patiënt. Het is belangrijk om niet meteen in de doe-stand een lijstje af te vinken van alles wat gedaan moet worden, maar in gesprek te gaan. Daarin zit de beweging naar persoonsgerichte zorg.

We staan stil bij wat wij zeker willen behouden en wat we kunnen ontwikkelen om persoonsgerichte gespreksvoering te integreren in de dagelijkse werk.

Als onderlegger gebruiken we o.a. het spinnenweb van Positieve Gezondheid waarbij gezondheid niet de af- of aanwezigheid van ziekte is, maar het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.


Doelstelling

Hoe zet ik mijn ervaring en de verschillende gesprekstechnieken die ik al in huis heb in om de zorgvrager zo optimaal en effectief mogelijk te bedienen, waarbij de zorgvrager zelf verantwoordelijkheid neemt voor het resultaat?


Leerdoelen
  • Je ervaring en kennis op het gebied van gesprekstechnieken bewust toepassen binnen het kader van de persoonsgerichte gezondheidszorg,
  • Aansluiten bij de behoefte van de zorgvrager en de intrinsieke motivatie van de zorgvrager activeren.
  • De zorgvrager zodanig begeleiden dat hij/zij voor zichzelf haalbare concrete persoonlijke doelen stelt.
  • De zorgvrager handvatten bieden om die doelen te realiseren.
  • De zorgvrager ondersteunen bij het vasthouden van de behaalde resultaten.

Programma

17.30 uur Ontvangst met soep en broodjes
18.15 uur Start scholing
19.30 uur Koffie-/theepauze
19.45 uur Vervolg scholing
21.00 uur Afsluiting


Werkvorm

Een combinatie van theorie, casusbesprekingen, oefeningen en oefenopdrachten tussen de twee bijeenkomsten in. Leren van en met elkaar neemt een belangrijke plaats in tijdens deze nascholing.


Voorbereiding

Binnen de nascholing is het uitdrukkelijk de bedoeling dat je zelf ook onderwerpen en cases inbrengt.


Docent

Evert Jan van Brussel, trainer/coach


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug