Advance Care Planning (ACP)

< terug Vrij
Datum donderdag 23 november 2023
Tijd 18:15 - 20:30 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Flonk Hotel Groningen Zuid (voorheen Best Western Plus Hotel Groningen Plaza)
Organisatie Elann in opdracht van de GHC
Prijs GHC-leden € 50,00
Prijs € 100,00
Meer informatie bij: Karen Diephuis
Meer Informatie e-mail: k.diephuis@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20024127
Doelgroep Huisarts, POH, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
Zorgprogramma Ouderenzorg, Palliatieve zorg
Accreditatiepunten toegekend ABC1: 2
NVvPO: 2
V&V: 2
VSR: 2

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Inleiding

Het levenseinde: hoe maak je als huisarts de patient bewust van de noodzaak van eigen regie, en wat leg je vast?


Inhoud

Samen in gesprek over wensen rondom het levenseinde; Wat is Advance care planning (ACP) en hoe pak je het aan?

In tijden van een pandemie als COVID-19 wordt duidelijk hoe belangrijk proactieve zorgplanning (advance care planning, ACP), en goede vindbaarheid, en overdracht van vastgelegde behandelwensen en -grenzen zijn. Immers, voor kwetsbare patiënten kan langdurige en intensieve zorg aangewezen zijn, waarbij zorgverleners in acute situaties willen weten welk zorgtraject wenselijk is.

ACP is een voortdurend proces dat mensen helpt de vraag te beantwoorden: wat is belangrijk voor jou?


Leerdoelen
  • Weten wat advance care planning/proactieve zorgplanning is.
  • Weten wanneer dat ingezet kan worden.
  • Belang van overdracht naar andere zorginstanties.
  • Handvaten gespreksvoering rondom ACP.
  • Bewustwording verantwoordelijkheden/samenwerking huisarts.
  • Weten waar je goede info kunt vinden.
  • Leren begin te maken met invullen proactief zorgplan.

Programma

17.30 uur ontvangst met soep en broodjes
18.15 uur start scholing
19.15 uur koffie/theepauze
19.30 uur vervolg scholing
20.30 uur afsluiting


Docent

Jan Pieter de Kroon, huisarts en kaderarts palliatieve zorg


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug