Acute buik

< terug Nog 7 plekken vrij
Datum maandag 12 februari 2024
Tijd 18:15 - 21:00 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Flonk Hotel Groningen Zuid (voorheen Best Western Plus Hotel Groningen Plaza)
Organisatie Elann
Prijs € 140,00
Meer informatie bij: Ingrid Wagenaar
Meer Informatie e-mail: i.wagenaar@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20034251
Doelgroep Doktersassistent
Accreditatiepunten toegekend KABIZ (DA): 3

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Inleiding

Het beoordelen van acute buikklachten is vaak lastig aan de telefoon: wat is daadwerkelijk acuut en wat kan wachten? Ernstige aandoeningen geven in het begin soms juist maar weinig symptomen, terwijl buikpijn die uiteindelijk onschuldig van aard blijkt, dramatisch kan beginnen. De triage van acute buikpijn kan verder worden gecompliceerd door de onrust die de patiënt kan voelen bij deze klachten. Door vooral te kijken naar het toestandsbeeld zal een betere inschatting van de urgentie kunnen worden gemaakt.


Inhoud

Er zal een kort overzicht gegeven worden over de pathofysiologie van buikpijnklachten en het vóórkomen in de huisartsenpraktijk. De rest van de nascholingp zal bestaan uit het bespreken, op basis van casuïstiek uit de praktijk, van de verschillende oorzaken van buikklachten. De focus zal hierbij liggen op de urgentie verhogende of juist verlagende factoren van de klachten/symptomen. Niet elke acute buikpijn is namelijk een acute buik! Verder zal er aandacht zijn voor de invloed van leeftijd, medicatie en b.v. trauma op de mogelijke ernst van de klachten.


Doelstelling

Na de nascholing kan de doktersassistent de urgentie van de buikpijnklacht goed inschatten en dit vertalen naar een adequaat beleid.


Leerdoelen

Na de nascholing:

  • Kent u de etiologie van acute buikpijn bij zowel volwassenen als kinderen.
  • Kent u de alarmsymptomen en weet u wanneer u kunt afwachten
  • Kunt u op basis van het toestandsbeeld van de patiënt een goede inschatting maken van de urgentie van de klacht.
  • Weet u dat ook organen buiten de buikholte acute buikpijn kunnen veroorzaken.

Programma

17:30: Ontvangst nascholing met soep en broodjes
18:15: Introductie en afstemming programma
18:30: Epidemiologie en pathologie van buikklachten
19:00: Denken in toestandsbeelden
19:30: Pauze
19:45: Casuïstiek
20:45: Afronding + vragen
21:00: Afsluiting


Werkvorm

Het eerste deel van de nascholing is gericht op de pathologie en epidemiologie van buikklachten middels een presentatie. In het tweede deel van de nascholing gaan we interactief bezig met het denken in toestandsbeelden. Bij het triageren van mogelijke spoedeisende klachten is het toestandsbeeld van de patiënt namelijk een belangrijke factor in het bepalen van de urgentie. Dit concept zal eerst worden uitgelegd en later geoefend worden d.m.v. de casuïstiek in het tweede deel van de nascholing. Tijdens het oefenen van de casuïstiek zullen spelenderwijs de verschillende ziektebeelden passend bij de acute buik de revue passeren.


Docent

Dick Rinkes, huisarts & docent UMCG


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug