Spreekuur Ondersteuner Huisarts

< terug Nog 7 plekken vrij
Datum vrijdag 22 maart 2024
Tijd 10:00 - 17:00 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Flonk Hotel Groningen Zuid (voorheen Best Western Plus Hotel Groningen Plaza)
Organisatie Elann i.s.m. DOKH
Prijs € 2.550,00
Meer informatie bij: Ingrid Wagenaar
Meer Informatie e-mail: i.wagenaar@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20034251
Doelgroep Doktersassistent, POH, Praktijkverpleegkundige
Accreditatiepunten toegekend KABIZ (DA): 30
NVvPO: 30
V&V: 30

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Deze scholing bestaat uit 4 lesdagen en een praktijkexamen:
Dag 1: vrijdag 22 maart 2024, 10.00 - 17.00 uur, Groningen
Dag 2: vrijdag 26 april 2024, 10.00 - 17.00 uur, Groningen
Dag 3: vrijdag 24 mei 2024, 11.00 - 16.00 uur, Groningen
Dag 4: vrijdag 27 september 2024, 10.00 - 13.00 uur, Groningen
Praktijkexamen: nader te bepalen in Alkmaar


Inleiding

In de Post-MBO opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH), leren doktersassistenten en triagisten zelfstandig om veelvoorkomende klachten af te handelen. De SOH neemt werk uit handen van de huisarts, waardoor deze meer tijd heeft voor complexere problematiek. Een SOH schat zelfstandig de situatie in, verleent semi-spoedeisende hulp en bewaakt de rust in de praktijk. De huisarts hoeft alleen beschikbaar te zijn voor vragen en autorisatie. De extra taken dragen positief bij aan de kwaliteit van zorg en het werkplezier van assistenten en triagisten. De opleiding is bijzonder geschikt voor ervaren assistenten en triagisten die meer in hun mars hebben.

"De opleiding biedt uitdaging aan de assistenten wat absoluut bijdraagt aan hun werkplezier
Manager huisartsenpraktijk


Inhoud

De volgende vaardigheden worden geleerd:

 • Allergische huidreactie
 • Bijtwond
 • Bloedneus
 • Brandwonden
 • Corpus alienum huid
 • Enkeldistorsie
 • Keelpijn
 • Mictieklachten vrouw
 • Schaafwond
 • Scheur- en snijwond
 • Sinusklachten en verkoudheid
 • Tand door lip
 • Teenletsel
 • Tekenbeet
 • Wespen-, bijen-, insectensteek

Theoriedeel
Voorafgaande aan de bijeenkomsten dienen deelnemers zich goed voor te bereiden met de theorie uit de SOH-cursusmap en de zelfstudie in de Digitale Leeromgeving (DLO). Tijdens het onderwijs wordt de theorie eigen gemaakt door gebruik te maken van casuïstiek, verschillende quizzen, rollenspellen waarin geoefend wordt met elkaar en werkplekgerichte opdrachten. Het theoriedeel wordt afgesloten met een theorie-examen.

Praktijkdeel
Het praktijkdeel bestaat uit 6-9 maanden stage en een terugkomdag. Tijdens de stage wordt geoefend met het zelfstandig uitvoeren van consulten. De huisarts op de stage/werkplek begeleidt de SOH i.o. hierbij. Elke ingangsklacht ziet de SOH i.o. in elk geval twee keer onder supervisie van de huisarts en een keer zelfstandig. Voor de stageperiode dient rekening gehouden te worden met een eigen werkplek en begeleiding van een huisarts.
Zodra de stagemap ingeleverd en goedgekeurd is, krijgt de deelnemer een link van DOKh om via de website in te schrijven voor het praktijkexamen. Deze worden eens per 6-8 weken (naar behoefte) ingepland.

Resultaat
Bij het volbrengen van het examen is de SOH geslaagd en wordt hij of zij geregistreerd in het register van BHIP. Om geregistreerd en bekwaam te blijven, dient de SOH zich iedere twee jaar te hercertificeren.

Studiebelasting

 • 2 lesdagen van 6 uur
 • Zelfstudie van 15 tot 30 uur
 • Theorie examen en peer-assessment van 4 uur
 • Stageperiode in eigen praktijk van 6 tot 9 maanden
 • Halverwege de stage is er een terugkombijeenkomst van 4 uur. Elke deelnemer dient een eigen opgeladen mobiel voor een kahoot quiz mee te nemen.

Praktijkexamen van 2x een half uur (bij Stichting DOKh in Alkmaar) na 9 maanden stageperiode.

Voor de opleiding geldt een aanwezigheidsplicht van 100%. Anders kan er helaas geen examen gedaan worden.

Opleidingseisen
MBO opleiding doktersassistent met HBO-werk en denkniveau). Praktijkervaring en goede motivatie zijn belangrijk voor uw slagingskans.


Doelstelling

Het doel van de SOH-opleiding is dat de SOH veilig en verantwoord zelfstandig patiënten kan beoordelen en behandelen. Daarmee ondersteunt de SOH de eerstelijnszorg en blijft deze toegankelijk. Dit doen wij door doktersassistenten competentiegericht op te leiden om bevoegd en bekwaam patiëntenzorg te leveren.


Leerdoelen

De leerdoelen van de opleiding bestaan uit het zelfstandig leren afhandelen van klein letsel en veel voorkomende klachten. Binnen het theoretisch kader wordt er interactief en intensief gewerkt aan de praktijkvaardigheden en na het succesvol doorlopen van de theorie en praktijk, volgt een periode van kennis borging in de praktijk, HAP of het zorgcentrum (vaardighedenlijst). Dit gebeurt onder toezicht van één of meerdere artsen.


Programma

Theoriedeel
Dag 1- Inleiding, KNO en traumatische bijtwonden

 • 5-10 uur zelfstudie en voorbereiding
 • 6 uur onderwijs
 • Werkplekgerichte opdrachten

Dag 2 - Brandwonden, inversietrauma, enkel en kleine kwalen

 • 5-10 uur zelfstudie en voorbereiding
 • 6 uur onderwijs
 • Werkplekgerichte opdrachten

Dag 3 - Theorie-examen en lichamelijk onderzoek

 • 5-10 uur zelfstudie en voorbereiding
 • 1 uur theorie-examen
 • 3 uur onderwijs

Stage - In de eigen praktijk

 • Max. 9 maanden stage

Dag 4 - Oefendag praktijkexamen

 • 3 uur onderwijs

Dag 5 - Praktijk examen

 • 2 uur praktijkexamen (2x een half uur met een pauze tussendoor)
 • Voor het praktijkexamen dient de deelnemer zich apart in te schrijven bij DOKH. Dit kan zodra de stage is afgerond. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
 • Indien voor de 2e keer het praktijkexamen wordt afgenomen, wordt er € 195,- in rekening gebracht.

Bij het volbrengen van het examen is de SOH geslaagd en wordt de SOH geregistreerd in de Stichting Bijzondere Handelingen In de Praktijk (BHIP).


Docent

Docenten via DOKH


Overige informatie

In verband met de benodigde voorbereiding vóór de eerste bijeenkomst kunt u zich tot uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de nascholing inschrijven. Uw inschrijving is pas definitief na afronding van de betaling. Betaling van de inschrijving kan via Ideal of via een éénmalige machtiging (SePa Direct).

LET OP: er kunnen géén opties worden gedaan op een plek in de nascholing. Vol = Vol.

Deze scholing is ingekocht bij DOKH/stichting KOEL. Zodra de scholing van start gaat zal de communicatie dan ook verlopen via DOKH. Indien u zich inschrijft op deze nascholing gaat u akkoord met het verstrekken van uw naam, adresgegevens, mailadres en mobiele nummer aan DOKH.

De cursusmap wordt per post verstuurd naar de deelnemers. Controleer daarom goed of in het portaal www.zorgverlenersgroningen.nl bij uw persoonlijke gegevens het juiste Postadres is vermeld!

Betaling in termijnen
Het is mogelijk om het cursusbedrag in termijnen te betalen. Neem contact op met Ingrid Wagenaar voor meer informatie.


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug