Basistraining Starten met Stoppen

< terug Nog 5 plekken vrij
Datum donderdag 01 februari 2024
Tijd 14:00 - 21:00 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Flonk Hotel Groningen Zuid (voorheen Best Western Plus Hotel Groningen Plaza)
Organisatie Elann i.s.m. het Trimbos Instituut in opdracht van de GHC
Prijs GHC-leden € 285,00
Prijs € 342,00
Meer informatie bij: Karen Diephuis
Meer Informatie e-mail: k.diephuis@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20024127
Doelgroep Doktersassistent, Huisarts, POH, Praktijkverpleegkundige
Zorgprogramma COPD/Astma, Zorgprogramma overstijgend
Accreditatiepunten toegekend ABC1: 6
KABIZ (DA): 6
NVvPO: 6
V&V: 6
KABIZ (SMR): 6

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Inleiding

Stoppen met roken, hoe stimuleer je gedragsverandering?? Spreekt u patiënten aan op hun rookgedrag, ook al komen ze voor een ander probleem? Help uw patiënten te starten met stoppen.

In de huisartsenpraktijk kan belangrijke gezondheidswinst worden behaald door rokers aan te sporen te stoppen met roken. Deze cursus geeft richtlijnen om hen op een effectieve manier te adviseren en te begeleiden. De cursus bestaat uit twee dagdelen en is gericht op huisartsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen/-assistenten, apart of gezamenlijk. De training wordt voorafgegaan door een e-learning van 1 uur. Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp.

Een combinatie van gedragsmatige en farmacologische ondersteuning levert een grotere succeskans. Deze ondersteuning wordt verleend door de huisarts en de poh/pvk/da, binnen een daarop toegesneden efficiënte praktijkorganisatie. Zij maken daartoe gebruik van technieken uit de Motiverende Gespreksvoering. Het NHG en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) hebben samen met STIVORO een cursus ontwikkeld met daarin aandacht voor de verslavende werking van nicotine, motiverende gesprekstechnieken en een efficiënte praktijkorganisatie. Met de juiste aandacht en afstemming krijgt u meer rokers over de drempel naar een gezonder leven.


Inhoud

Wat leert u?

  • de achtergronden van tabaksverslaving
  • gedragsverandering
  • aspecten van motivatie en motiveren
  • technieken van motiverende gespreksvoering
  • implementatie en praktijkorganisatie: welke keuzes moeten worden gemaakt?

Deze training bestaat uit theorie in de vorm van huiswerk, een e-learning en 2 dagdelen vaardigheidstraining.


Programma

13.45 uur Ontvangst met koffie en thee
14.00 uur Start cursus
17.30 uur Soep en broodjes
18.00 uur Vervolg cursus
21.00 uur Afsluiting

Zowel in het middag- als in het avondprogramma vindt nog een koffie-en theepauze plaats.


Werkvorm

De cursus vraagt om actieve deelname en omvat huiswerk en een praktische trainingsdag:

  • Het huiswerk, waaronder een e-learning, moet voorafgaand aan de trainingsdag worden gemaakt en is gericht op het krijgen of opfrissen van theoretische kennis en het leggen van de basis voor de trainingsdag.
  • In de praktisch gerichte trainingsdag werken deelnemers zowel plenair als in kleine groepen en wordt er geoefend met motiverende gespreksvoering.

Voorbereiding

De training wordt voorafgegaan door een e-learning van 1 uur welke gevolgd kan worden bij het NHG. Deze e-learning gaat onder andere in op (contra-)indicaties voor medicamenteuze ondersteuning, het onderscheid tussen meeroken en derdehands rook, het beleid bij stoppen met roken tijdens zwangerschap en borstvoeding en de effecten van de e-sigaret. Er is hiervoor één accreditatiepunt toegekend. Na inschrijving ontvangt u ongeveer drie weken voor de cursusdatum een mail over hoe u de e-learning kunt volgen. Deze e-learning is gratis beschikbaar voor NHG leden. Niet NHG Leden betalen hiervoor € 21,- (dit bedrag zit niet bij de cursusprijs in!). De e-learning is geaccrediteerd voor 1 punt.


Docent

Ilonka Brugemann, huisarts


Overige informatie

Het vervolg op deze cursus (Vervolgtraining Starten met Stoppen) kun je bijvoorbeeld na één jaar volgen als je het geleerde goed in de praktijk hebt kunnen brengen.

Door in te schrijven voor deze training ga je akkoord met het verstrekken van jouw naam, mailadres en registratienummer aan het Trimbos Instituut. Je krijgt van Trimbos toegang tot een digitale leeromgeving. Meer informatie hierover ontvang je na inschrijving. Tevens zorgen zij voor de accreditatiepunten.


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug