Basiscursus GLP1-RA en Insulinetherapie

< terug Vrij
Datum dinsdag 01 oktober 2024
Tijd 18:15 - 21:15 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Flonk Hotel Groningen Zuid
Organisatie Elann in opdracht van de GHC
Prijs GHC-leden € 100,00
Prijs € 120,00
Meer informatie bij: Karen Diephuis
Meer Informatie e-mail: k.diephuis@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20024127
Doelgroep Huisarts, POH, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
Zorgprogramma Diabetes
Accreditatie wordt aangevraagd NVvPO wordt aangevraagd
V&V wordt aangevraagd
VSR wordt aangevraagd
Accreditatiepunten toegekend ABC1: 6

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Deze cursus bestaat uit twee modules op dinsdag 1 oktober en 15 oktober 2024. De modules zijn ook los van elkaar te volgen. Zie daarvoor de andere vermeldingen op onze nascholingsagenda.

Bij Module 1 ligt de focus op alle facetten van GLP1-RA therapie. Bij Module 2 ligt de focus op alle facetten van insulinetherapie.

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca, Novo Nordisk en Eli Lilly.


Inleiding

In de huisartspraktijken zien we steeds meer patiënten die in aanmerking komen voor GLP1 therapie of met insulinetherapie moeten starten. Als huisarts en POH/PVK wil je dit zo goed mogelijk starten en begeleiden om zo het best mogelijke resultaat voor de patiënt te bereiken. Doel van de cursus is huisartsen en praktijkondersteuners voldoende basis te geven om zowel GLP1- als insulinetherapie in de eerste lijn te starten en te begeleiden.

Deelnemers ontvangen een exemplaar van het leerboek 'Praktische insuline- en GLP1-therapie'.


Inhoud

De deelnemers krijgen praktische kennis over de theorie van GLP1-RA en insulinetherapie. Door middel van casuïstiek wordt de theorie in praktijk gebracht.


Doelstelling

De kennis en kunde van deelnemer omtrent gebruik van GLP1-RA en insulinetherapie vergroten.


Leerdoelen

Deelnemer:

 • kent het werkingsmechanisme van GLP1-RA
 • kent de verschillende insuline soorten en werkingsprofielen en weet wanneer welk soort insuline in te zetten
 • kan de volgende dag een patiënt adviseren over de verschillende therapieën
 • kan een patiënt instellen op een GLP1-RA en begeleiden in deze therapie
 • kan de patiënt adviseren omtrent bloedglucose meten en insuline injectietechniek
 • kan een patiënt adviseren wat te doen bij acute complicaties ten gevolge van de behandeling
 • kan een patiënt instellen op een 1 of 2 maal daags insuline regime
 • kan een patiënt begeleiden tot een goede bloedglucoseregulatie
 • heeft eerste aanzet gedaan tot starten en instellen van een 4 maal daags insulineschema

Programma

Programma avond 1
17.30 uur Ontvangst met soep en broodjes
18.15 - 21.15 uur (inclusief 15 minuten pauze)
Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk:
Starten met GLP1, 1x daags insuline, injectietechniek, zelfcontrole aanleren

Programma avond 2
17.30 uur Ontvangst met soep en broodjes
18.15 - 21.15 uur (inclusief 15 minuten pauze)

 • Vragen met betrekking tot uw praktijk
 • Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk: Starten met 2x daags insuline en een begin maken met 4x daags insuline
 • Evaluatie

Docent

Fokelina Bos, diabetesverpleegkundige MZH
Ina van der Leest, diabetesverpleegkundige MZH


Overige informatie

Deze cursus is in zijn geheel of als aparte modules te volgen. Klik in deze pagina op de knop 'Inschrijven met account' of 'Registreren en inschrijven' (als u nog niet bekend bent bij ons) om in te schrijven op de gehele cursus.
Wilt u één van de modules volgen? Klik dan hieronder op de link achter de betreffende module voor meer informatie en inschrijven:
Module 1: https://www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda?object=512
Module 2: https://www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda?object=513
Het inschrijfgeld is € 50,- per module voor GHC leden en € 60,- per module voor niet GHC leden. Accreditatie: 3 punten per module (ABC1, NVvPO en V&V)
Accreditatie VSR wordt aangevraagd indien er 4 weken voor de startdatum van deze cursus inschrijvingen zijn van verpleegkundig specialisten.


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug