CASPIR module 6 (POH/PVK/DA)

< terug
GEANNULEERD
Datum dinsdag 12 december 2023
Tijd 18:15 - 21:00 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Flonk Hotel Groningen Zuid (voorheen Best Western Plus Hotel Groningen Plaza)
Organisatie Elann opdracht van de GHC
Prijs € 70,00
Meer informatie bij: Karen Diephuis
Meer Informatie e-mail: k.diephuis@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20024127
Doelgroep Doktersassistent, POH, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
Zorgprogramma COPD/Astma
Accreditatiepunten toegekend KABIZ (DA): 3
NVvPO: 3
V&V: 3
VSR: 3

Alleen voor deelnemers uit de provincie Groningen en kop van Noord-Drenthe.

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca.

Docenten:
R.A. Riemersma, kaderhuisarts astma/COPD
L. Steenhuis, longarts MZ
W. Stalman, longfunctieanalist MZ


Inleiding

Een CASPIR certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Binnen deze 3 jaar dient 2 keer een herhaalmodule 6 gevolgd te worden om een CASPIR hercertificaat te ontvangen dat wederom 3 jaar geldig is. Eén module 6 mag vervangen worden door de CASPIR cursus Online (zie website CAHAG).


Inhoud

In deze herhalingscursus van de CASPIR staat het interpreteren van casuïstiek centraal. Daarom is het verplicht zelf van te voren casuïstiek in te sturen. Per koppel (bestaande uit huisarts en praktijkondersteuner/-verpleegkundige/-assistent) moeten twee uitgevoerde longfunctiemetingen worden ingeleverd. U krijgt na inschrijving voor module 6 een presentatieformat (PowerPoint) toegestuurd per mail waarin u de longfunctiemetingen moet verwerken. Deze presentaties dienen uiterlijk drie weken voor de scholingsavond van module 6 gemaild te worden naar: k.diephuis@elann.nl. De presentaties worden doorgestuurd naar de docenten ter voorbereiding op de bijeenkomst. Het streven is om tijdens de scholing elk koppel één casus te laten presenteren. (Dit zal niet altijd lukken, afhankelijk van de samenstelling van de groep.)

De volgende punten zijn van belang bij het inleveren van de longfuncties:

  • Bij voorkeur twee curven, met flow volume curve en volume-tijd curve.
  • Klinische gegevens van de patiënt (uitdraai van het journaal).
  • Kwaliteit uitvoering pré en post.

De longfuncties (PowerPointpresentaties) worden ter plaatse geprojecteerd.


Programma

17.30 uur Ontvangst met soep en broodjes
18.15 uur Herhalingscursus:

  • Welkom en inventarisatie vragen
  • Theorie

Pauze

  • Casuïstiekbespreking met aandacht voor uitvoering, acceptatie, beschrijving en interpretatie

21.00 uur Afsluiting


Voorbereiding

Zie onder kopje 'Inhoud'.


Overige informatie

Door in te schrijven op deze nascholing gaat u akkoord met het verstrekken van uw NAW-gegevens en mailadres aan de CAHAG.< Terug