Praktische voetcontrole bij patiënten met diabetes mellitus

< terug Vrij
Datum woensdag 10 april 2024
Tijd 18:15 - 21:00 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Flonk Hotel Groningen Zuid (voorheen Best Western Plus Hotel Groningen Plaza)
Organisatie Elann in opdracht van de GHC
Prijs € 78,00
Prijs GHC-leden € 65,00
Meer informatie bij: Karen Diephuis
Meer Informatie e-mail: k.diephuis@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20024127
Doelgroep POH, Praktijkverpleegkundige
Zorgprogramma Diabetes
Accreditatie wordt aangevraagd NVvPO wordt aangevraagd
V&V wordt aangevraagd

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Inleiding

Deze scholing Praktische voetcontrole is bedoeld voor praktijkmedewerkers die de jaarlijkse voetcontrole uitvoeren bij patiënten met diabetes mellitus.


Inhoud

Bij patiënten met diabetes dient minimaal 1x per jaar de voetcontrole plaats te vinden. Het is van belang om op tijd een risicovoet te herkennen. Het adequaat uitvoeren van een voetcontrole en de nodige kennis over het ontstaan van een risicovoet en het vaststellen van Sims classificatie en zorgprofiel zijn onderwerpen die aan bod komen. Ernstige voetproblemen kan men voorkomen door goede voetcontrole, voorlichting, educatie en een verwijzing naar de juiste zorgverlener (medisch pedicure, podotherapeut, 2de lijn voetenteam). Tijdens deze nascholing wordt ook ingegaan op deze punten en zal in tweetallen praktisch worden geoefend.


Doelstelling

Voorkomen van diabetische voetproblemen door het adequaat uitvoeren van de voetcontrole met de bijbehorende educatie aan de patiënt en het kunnen vaststellen van de juiste classificatie voor een adequate verwijzing.


Leerdoelen

De deelnemer

 • kent de definitie van de diabetische voet
 • herkent een risicovoet bij patiënten met diabetes
 • heeft kennis van diabetische polyneuropathie
 • heeft kennis van perifeer arterieel vaatlijden bij patiënten met diabetes
 • heeft kennis van externe risicofactoren die van invloed zijn op het ontstaan van wonden bij patiënten met diabetes
 • kan een adequate voetcontrole uitvoeren
 • kan juiste Sims en zorgprofiel classificeren
 • weet bij welk zorgprofiel naar welke zorgverlener verwezen moet worden
 • kan juiste educatie geven ter bevordering van zelfmanagement

Programma

17.30 uur Ontvangst met soep en broodjes
18.15 uur Start scholing
19.30 uur Koffie-/theepauze
19.45 uur Vervolg scholing
21.00 uur Afsluiting


Docent

Roëlle Lepstra-Stad, podotherapeut


Overige informatie

Meenemen van eigen praktijk:

 • Infrarood thermometer
 • 10 grams monofilament
 • 128 Hz stemvork
 • doppler + gel

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug