Practicum Ouderenzorg

< terug Vrij
Datum dinsdag 19 maart 2024
Tijd 18:15 - 20:45 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Flonk Hotel Groningen Zuid (voorheen Best Western Plus Hotel Groningen Plaza)
Organisatie Elann in opdracht van de GHC
Prijs GHC-leden € 0,00
Prijs € 65,00
Meer informatie bij: Janneke Middel-Mulder
Meer Informatie e-mail: j.middel@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20010433
Doelgroep POH, Praktijkverpleegkundige, Wijkverpleegkundige
Zorgprogramma Ouderenzorg
Accreditatie wordt aangevraagd NVvPO wordt aangevraagd
V&V wordt aangevraagd

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Inleiding

De eerstelijns ouderenzorg in onze regio begint vorm te krijgen, evenals de invulling van de rol van de verschillende partijen die bij ouderenzorg betrokken zijn. U heeft inmiddels de digitale presentatie 'start Ouderenzorg' gevolgd. Deze module gaat over de opzet en organisatie van ouderenzorg vanuit de GHC.
Het Practicum Ouderenzorg is voor de Praktijkondersteuner Ouderengeneeskunde (POH en POH-O) en de wijkverpleegkundige (WVK) die zich gaan bezighouden met de ouderenzorg. De wijkverpleegkundige wordt door de huisartspraktijk uitgenodigd. De praktijk bepaalt zelf met welke thuiszorgorganisatie en met welke wijkverpleegkundige ze de ouderenzorg willen starten. De wijkverpleegkundige moet zichzelf via de website van Elann aanmelden. Indien de betreffende wijkverpleegkundige al een keer heeft deelgenomen met een andere huisartsenpraktijk, hoeft hij/zij niet nogmaals te komen.


Inhoud

Zie voor meer informatie het programma.


Doelstelling

Het doel van de scholing is voldoende inzicht in de opzet van zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek en voldoende kennis van de organisatie van zorg en samenwerkingsverbanden bij kwetsbare ouderen met complexe problematiek.


Leerdoelen

De deelnemer heeft onder andere kennis van

 • definitie kwetsbaar en complex
 • casefinding en inclusiecriteria ketenzorg
 • geriatrisch assessment
 • inhoud en gebruik huisartsmap
 • registratie indicatoren
 • het geriatrisch netwerk
 • de verschillende domeinen (medisch en sociaal)
 • samenwerking binnen het netwerk

Programma

17.30 uur

 • Ontvangst met soep en een broodje

18.15 uur

 • Opzet ouderenzorg GHC wordt aan de hand van het "stappenplan doorgenomen.
 • Toelichting inhoud en gebruik GHC huisartsenmap.
 • Registratie van indicatoren binnen ketenzorg.

19.30 uur

 • Verschillende rollen, verantwoordelijkheden zorgcoördinator en casemanager.
 • Het geriatrisch netwerk: hoe vind je elkaar, wie doet wat, ken je elkaars expertise, onderlinge verwachtingen, werkafspraken en overlegstructuren.

20.45 uur

 • Afsluiting

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de nascholing wordt u verzocht


Docent

Nelleke Jager, praktijkconsulent GHC
Erna Meijers, praktijkconsulent GHC


Overige informatie

Let op!
We hopen deze nascholing fysiek aan te bieden. De nascholing zal echter online plaatsvinden indien

 • er minder dan acht deelnemers zijn
 • onvoorziene omstandigheden ons daartoe verplichten

We zullen dit op tijd aan u doorgeven.

Accreditatie
Voor elke doelgroep (POH/POH-O/PVK/WVK), waaruit zich minimaal 1 deelnemer heeft aangemeld, vragen we 4 weken voor aanvang van de nascholing accreditatie aan (voor 2 punten) bij NVvPO, Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en register Zorgprofessionals (Categorieën: Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek, Scholing Praktijkverpleegkunde, Scholing Wijkverpleegkunde). Géén accreditatie voor verpleegkundig specialisten (aanvraag is afgewezen).


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug