Practicum Atriumfibrilleren

< terug Vrij
Datum woensdag 09 oktober 2024
Tijd 18:15 - 20:45 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Flonk Hotel Groningen Zuid
Organisatie Elann in opdracht van de GHC
Prijs GHC-leden € 0,00
Prijs € 70,00
Meer informatie bij: Janneke Middel-Mulder
Meer Informatie e-mail: j.middel@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20010433
Doelgroep POH, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
Zorgprogramma Atriumfibrilleren
Accreditatie wordt aangevraagd V&V wordt aangevraagd

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Indien u werkzaam bent bij een praktijk die is aangesloten bij de GHC, schrijf dan ALTIJD in MET account. Alleen dan wordt het lagere GHC tarief in rekening gebracht.

Heeft u nog geen account, neem dan contact op met de betreffende medewerker.


Inleiding

Het Practicum AF is het vervolg op de Digitale presentatie start Ketenzorg Atriumfibrilleren en de nascholing Basis AF. Het practicum is bedoeld voor de nieuwe/startende praktijkondersteuners (POH), praktijkverpleegkundigen (PVK) en verpleegkundig specialisten (VS) die de ketenzorg AF in hun takenpakket hebben en facultatief voor eenieder die zijn/haar kennis wil opfrissen/onderhouden.


Inhoud

Deze scholing geeft praktische handvaten voor uitvoering van ketenzorg Atriumfibrilleren, met betrekking tot

 • casefinding (risico groep, symptomen)
 • nieuw gediagnostiseerd AF
 • consult AF-patiënt
 • taken en verantwoordelijkheid

Praktische vaardigheden

 • auscultatie
 • gebruik MyDiagnostick
 • aanvraag teleconsultatie, echocardiogram

Leerdoelen

De deelnemer

 • herkent risicogroep en signalen van atriumfibrilleren
 • kan adequaat diagnostische handelingen uitvoeren (auscultatie en MyDiagnostick)
 • kan AF-consult uitvoeren
 • kent eigen verantwoordelijkheid en weet wanneer overleg en/of verwijzing nodig is

Programma

17.30 uur Ontvangst met soep en een broodje
18.15 uur Start nascholing
20.45 uur Afsluiting


Werkvorm
 • presentatie
 • bespreking casuïstiek

Voorbereiding

Enige kennis van de anatomie van het hart is van belang voor het volgen van dit practicum. Tevens wordt u verzocht om van te voren de NHG standaard Atriumfibrilleren (M79) te bestuderen.

Meenemen
Voor het oefenen vragen we u om de MyDiagnostick en stethoscoop van eigen praktijk mee te nemen.


Docent

Petra Wijtvliet, verpleegkundig specialist cardiologie MZH of
Ineke Baas-Arends, verpleegkundig specialist MZH


Overige informatie

Let op!
We hopen deze nascholing fysiek aan te bieden. De nascholing zal echter online plaatsvinden indien

 • er minder dan acht deelnemers zijn
 • onvoorziene omstandigheden ons daartoe verplichten (bijvoorbeeld i.v.m. Corona-maatregelen)

We zullen dit op tijd aan u doorgeven.

Accreditatie
Voor elke doelgroep (POH/PVK/VS), waaruit zich minimaal 1 deelnemer heeft aangemeld, vragen we 4 weken voor aanvang van de nascholing accreditatie aan (voor 2 punten) bij NVvPO, Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en register Zorgprofessionals (Categorieën: Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek; Scholing Praktijkverpleegkunde) en Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug