Basis Atriumfibrilleren

< terug Nog 5 plekken vrij
Datum dinsdag 13 september 2022
Tijd 18:15 - 21:00 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Organisatie Elann in opdracht van de GHC
Prijs € 60,00
Prijs GHC-leden € 0,00
Meer informatie bij: Janneke Middel-Mulder
Meer Informatie e-mail: j.middel@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20010433
Doelgroep POH, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
Zorgprogramma Atriumfibrilleren
Accreditatiepunten toegekend V&V: 3

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Deze nascholing is verplicht voor praktijkmedewerkers (POH/PVK/VS ) die gaan starten met de uitvoering van deze zorgmodule, zowel bij de start van het zorgprogramma als voor (nieuwe) medewerkers die voor het eerst deze zorg gaan uitvoeren. Deze scholing is gratis voor GHC-leden.


Inleiding

Vanaf 2015 zijn huisartspraktijken, in het zorggebied van de GHC, begonnen met de zorgketen Atriumfibrilleren (AF). AF is voor vele praktijkondersteuners (POH), praktijkverpleegkundigen (PVK) en verpleegkundig specialisten (VS) een nieuwe diagnosegroep. Toch wordt er verwacht dat de POH, PVK en VS een groot deel van deze zorg uitvoert in de huisartspraktijk.


Inhoud

De nascholing 'Basis Atriumfibrilleren' is ontwikkeld voor startende of nieuwe POH, PVK en VS die de consulten van de patiënten met atriumfibrilleren (gaan) doen.

De nascholingen 'Basis AF' en 'Practicum AF' zijn samen verplicht voor praktijkmedewerkers die starten met de AF-keten en facultatief voor eenieder die zijn/haar kennis wil opfrissen/onderhouden.


Doelstelling

In deze scholing worden de theoretische en praktische kaders omtrent de patiënten met atriumfibrilleren neergezet, toegespitst op de behandeling in de eerste lijn.


Leerdoelen

De deelnemer kent

  • het ziektebeeld atriumfibrilleren
  • de symptomen en oorzaken atriumfibrilleren
  • complicaties die kunnen ontstaan bij atriumbrilleren
  • de behandeling atriumfibrilleren
  • activiteiten rondom AF patiënt in de huisartspraktijk

Programma

17.30 uur Ontvangst met soep en broodje
18.15 uur Start nascholing
21.00 uur Afsluiting


Werkvorm
  • presentatie
  • bespreking casuïstiek

Voorbereiding

(Opfrissen) anatomie van het hart en de NHG-standaard Atriumfibrilleren (M79) doornemen.


Docent

Petra Wijtvliet, verpleegkundig specialist cardiologie MZH
Henriette Visser, praktijkverpleegkundige


Overige informatie

Let op!
We hopen deze nascholing fysiek aan te bieden. De nascholing zal echter online plaatsvinden indien

  • er minder dan acht deelnemers zijn
  • onvoorziene omstandigheden ons daartoe verplichten (bijvoorbeeld i.v.m. Corona-maatregelen)

We zullen dit op tijd aan u doorgeven.

Accreditatie
Voor elke doelgroep (POH/PVK/VS), waaruit zich minimaal 1 deelnemer heeft aangemeld, vragen we 4 weken voor aanvang van de nascholing accreditatie aan (voor 3 punten) bij NVvPO, Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en register Zorgprofessionals (Categorieën: Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek; Scholing Praktijkverpleegkunde) en Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug