Conferentie Nait Soezen

16 mei 2014

De meerwaarde van Nait Soezen stond centraal tijdens een besloten conferentie op 15 mei.

ELANN startte, samen met TSN, Nait Soezen vanuit de visie dat de toekomst van de zorg in de wijk ligt en dat de tandem wijkverpleegkundige – huisarts hierin de spil én de schakel met het sociale domein vormen. Om na vijf jaar, de ervaringen met en onderzoeksresultaten van Nait Soezen te kunnen delen met alle partijen, die inmiddels druk doende zijn de transities naar de wijk vorm te geven, werd op 15 mei een conferentie voor genodigden georganiseerd. De bijna 80 deelnemers kwamen uit alle geledingen die hier mee te maken krijgen,  zoals gemeenten, thuiszorg, huisartsen, maatschappelijk werk en cliënten.

Na een beschouwing van heden, verleden en toekomst door Ger van der Werf (oud-huisarts en voorzitter van de Stuurgroep Nait Soezen), gaf Arga Luining een inkijkje in haar werkzaamheden als Nait Soezen wijkverpleegkundige in Vinkhuizen door te vertellen wat zij op een doorsnee werkdag zoal meemaakt. Vervolgens was er een blokje ‘wetenschappelijk onderzoek’.

Onderzoeksresultaten

Yvonne ten Hoeve (Wenckenbach instituut) vertelde hoe tevreden en enthousiast wijkverpleegkundigen en huisartsen over de manier van werken van Nait Soezen zijn. Jolanda Tuinstra (Wetenschapswinkel) rapporteerde aan de hand van een analyse van de registratie van duizend cliënten van Nait Soezen. Hieruit bleek dat de doelstellingen van Nait Soezen gehaald zijn: schakel met de huisarts (de grootste verwijzer naar Nait Soezen) en schakel tussen Zorg en Welzijn, gericht op mensen in de achterstandswijken (de ‘gemiddelde’ cliënt woont daar, is bejaard, alleenstaand, heeft een lage SES) en autonoom kunnen beslissen (er is grote variatie tussen wijken, veroorzaakt door verschillen in (achterstands)problematiek). Vervolgens deed Roel Bakker (Toegepast Gezondheids Onderzoek) verslag van het laatste onderzoek naar de bevindingen van diverse belanghebbenden bij Nait Soezen. Overduidelijk was de betrokkenheid van iedereen en tegelijkertijd de moeilijkheid om Nait Soezen te continueren binnen de bestaande regels en structuren.

Voor de pauze werden de mensen die hun best hebben gedaan om Nait Soezen te laten bestaan bedankt:  Zion Jongsma (algemeen directeur TSN), Ali Flikkema (Gemeente Groningen), Oetra Gopal (Gemeente Hoogezand-Sappemeer), Etty ter Steege en Marcel Bosma van Menzis en Tineke Hummel van ELANN. Na de pauze is er in discussiegroepen geanimeerd gepraat over een aantal stellingen (rapportage volgt).

Al met al is de meerwaarde en het succes van Nait Soezen op deze conferentie duidelijk aangetoond. De gemeenten die nu samen met andere partijen, waaronder huisartsen,  inzetten op wijkteams, sociale teams en een wijkgebonden aanpak kunnen profiteren van alle ervaringen die in Nait Soezen zijn opgedaan.

Vragen?

Voor meer informatie, mailt u met Marc Conradi, projectleider Nait Soezen voor ELANN, of Jefke van den Bor, projectleider Nait Soezen vanuit TSN.