Convenant kwetsbare zwangeren

16 december 2016

Op 13 december zetten tien ketenpartners in de geboortezorg hun handtekening onder het convenant kwetsbare zwangeren. Zij spraken af zich maximaal in te zullen spannen om baby’s in de gemeente Groningen een gezonde start te geven.

Onder voorzitterschap van ELANN maakte een werkgroep van partners in de geboortezorgketen afspraken over risicosignalering van kwetsbare zwangeren, welke stappen ze binnen de keten zetten (de zogenaamde zorgpaden) en hoe ze met elkaar communiceren.

De afspraken leidden tot een convenant dat op 13 december door in totaal tien organisaties binnen de geboortezorg, ziekenhuizen, verloskundige praktijken, kraamzorginstellingen en GGD samen met de gemeente Groningen werd ondertekend. Daarmee is een belangrijke stap gezet om kwetsbare zwangeren zo optimaal mogelijk te laten starten met het moederschap.