E-health in Eerstelijnsoverleg

16 juni 2016

De verschillende beroepsgroepen binnen het ELO blijken de ontwikkelingen rond e-health en zelfzorg beperkt te volgen, zo bleek tijdens de bijeenkomst op 9 juni.

Het ELO (klik hier voor doel- en samenstelling) op 9 juni had naast het uitwisselen van de actualiteit, het thema e-health en zelfzorg als onderwerp. De diverse beroepsgroepen blijken overwegend de ontwikkelingen rond deze thematiek beperkt te volgen. Besloten is dat via de diverse beroepsorganisaties nadere informatie wordt ingewonnen en dat in de nabije toekomst een inleider zal worden uitgenodigd. Bij voldoende belangstelling, zou de eindejaarsbijeenkomst mogelijk aan dit thema gewijd kunnen worden.

De volgende bijeenkomst van het ELO staat geagendeerd op donderdag 17 november.