E-project van start

13 juni 2014

Een e-triage instrument dat volledig aansluit bij 'het veld'. Dát is het doel van het E-project van UMCG, RuG, Hanzehogeschool en ELANN/ROS. 

Onder leiding van Peter de Jonge, hoogleraar psychiatrische epidemiologie, zijn het UMCG, de RuG, de Hanzehogeschool en ELANN/ROS een project gestart om naar de behoeften en wensen van ‘het veld’ een e-screener of e-triage instrument te ontwikkelen. Doel is een instrument te ontwikkelen met, voor en door huisartsen en POH GGZ om tot gefundeerde beslissingen te komen omtrent verwijzingen, diagnostiek en therapie bij patiënten met GGZ problematiek. Tikje vaag wellicht, maar tekenend voor de benadering van dit unieke project: volstrekt bottom-up.

Na een aantal inleidende overleggen is het project onlangs gestart met een Focusgroep bijeenkomst van acht POH GGZ. Daar legden de aanwezige onderzoekers (dr. Sjoerd Sytema, dr. Hanneke Wichman, prof. dr. Rob Meijer en promovendus Jan van Bebber) de POH’s een aantal keuzes voor over de aard, omvang en inhoud van het te ontwikkelen instrument. In deze enthousiaste en zeer constructieve bijeenkomst werden de eerste  contouren zichtbaar: het instrument moet flexibel zijn, aan te passen aan de behoefte van de POH en zo weinig mogelijk belastend voor de patiënt.

Op de e-health conferentie die de Adviescommissie GGZ organiseerde op 19 juni, werd een presentatie gehouden over dit project. Een van de belangrijkste doelen is het instrument volstrekt aan te laten sluiten bij ‘het veld’. De unieke positie van de huisarts en POH binnen de GGZ zal hierdoor worden ondersteund en versterkt. We houden u op de hoogte!