Eerstelijnsoverleg zoekt huisarts

19 februari 2016

Twee of drie maal per jaar komen de regionale vertegenwoordigers van de eerstelijns beroepsgroepen bijeen in het ELO. Op dit moment is er een huisartsenzetel vacant.

Tijdens het ELO praat men elkaar bij over regionale en actuele ontwikkelingen, worden gastsprekers uitgenodigd en werkbezoeken georganiseerd.

Vacature

Voor de beroepsgroep huisartsen wordt een vertegenwoordiger gezocht, die affiniteit heeft met multidisciplinaire samenwerking en overstijgende thematiek,  zoals de decentralisatie van zorgtaken, de zorg voor ouderen en de plaats van de eerste lijn binnen  het Nederlandse zorgstelsel.

De bijeenkomsten van het ELO worden gehouden in de DamsterDomus en vallen onder de vacatiegeldregeling van ELANN/ROS.

Interesse?

Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij Roelinda Bos, voorzitter van het ELO en adviseur bij ELANN/ROS.