ELANN/ROS zoekt zelf ook samenwerking

20 mei 2015

Primaire taakstelling van een ROS is het bevorderen van samenwerking in het eerstelijnsveld. En dus tracht ELANN/ROS zelf ook het maximale uit de samenwerking met andere ROS'en te halen.

De zeventien ROS’en in Nederland vinden elkaar in het ROS-netwerk. Tien jaar geleden waren er ruim twintig ROS’en. Verschillende fusies (met name in het zuiden) brachten hun aantal terug tot zeventien. Ook in Noordoost-Nederland neemt de neiging tot verdergaande samenwerking toe. Met name Progez (Drenthe, Zwolle/Vechtdal en Flevopolders) en Caransscoop (Oost-Gelderland/Salland) zijn gericht met elkaar in gesprek.

Als ELANN/ROS  participeren we regelmatig in landelijke activiteiten zoals studiebijeenkomsten, landelijke netwerken en de uitwerking van algemene thema’s als substitutie en de taken die rond de wijkzorg op de eerste lijn afkomen. Onlangs hebben we ons licht eens opgestoken bij ZONH (Noord-Holland Noord) vanwege de ook daar actuele krimpproblematiek (onder andere de opvolging van huisartspraktijken). De meeste samenwerking hebben we met ROS Friesland en Progez, onder meer door op noordelijke schaal georganiseerde beroepsgroepen, zoals de oefentherapeuten, en activiteiten op het gebied van verloskunde.