Geboortezorg

22 april 2016

Deze weken staan de media bol van berichten over de geboortezorg. ELANN/ROS zette de laatste ontwikkelingen en een aantal relevante links voor u op een rijtje.

Op dit moment is er veel gaande binnen de geboortezorg. Behalve integrale samenwerking komt er ook integrale financiering en er is een Zorgstandaard Integrale Geboortezorg in ontwikkeling. Over deze Zorgstandaard is inhoudelijk nog geen overeenstemming bereikt.

In de brief van minister Schippers van 18 april staat dat de eerstelijnsverloskundigen zich goed kunnen vinden in het merendeel van de Zorgstandaard, maar niet in de 'gezamenlijke verantwoordelijkheid voor iedere zwangere'.

"Het is ongelooflijk jammer dat zorgprofessionals niet samen tot een nieuwe zorgstandaard kunnen komen. Onenigheid over wat goede zorg is, is onwenselijk. In het belang van moeders en hun ongeboren kinderen, nodig ik daarom alle partijen uit om met mij om de tafel te gaan om te spreken over de meningsverschillen, de gemeenschappelijke doelstellingen en te bezien of er gedeelde uitkomsten mogelijk zijn. Ik doe een oproep aan iedereen om de handen ineen te slaan. En niet tegenover, maar naast elkaar te gaan staan. We moeten uit de polarisatiestand komen", aldus minister Schippers. Klik hier voor het volledige interview met minister Schipper in het Tijdschrift voor Verloskundigen.

Op 23 juni organiseert de Vaste Kamercommissie een Algemeen Overleg over zwangerschap en geboorte en in mei nodigt de minister alle partijen uit voor een tafelgesprek. Voor de zomer komt de minister met een advies over de invoering van integrale financiering. De Zorgstandaard ligt nu bij het Zorginstituut.

Rol ELANN

Het werkveld van de geboortezorg verandert in rap tempo. Deze ontwikkelingen vragen om afstemming en samenwerking. ELANN adviseert en begeleidt partijen in de geboortezorgketen. Wilt u meer weten over geboortezorg en wat ELANN/ROS daarbij kan betekenen, neem dan contact op met Roelinda Bos, r.bos@elann.nl, tel. 050 3666 445.