Werkbezoek gedeputeerde Eikenaar

26 mei 2016

Benieuwd naar de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg, stak gedeputeerde Eikenaar vorige week zijn licht op bij ROS, ELANN, GHC en Huisartsenkring Groningen.

Op verzoek van de provincie kwam de gedeputeerde, die zich ontfermt over het thema leefbaarheid, zich bij ROS, ELANN, GHC en de Huisartsenkring Groningen informeren over ontwikkelingen in de eerstelijnszorg. In dat verband kwam het vertrek van het Delfzicht in relatie tot mogelijkheden voor anderhalvelijnszorg aan bod. Vers van de pers kwam de heer Eikenaar met de melding dat de provincie een subsidieregeling lanceert die moet bijdragen aan investeringen in voorzieningen en in ‘stenen’. Dat zou voor een fenomeen als ‘huisartsbedden’ of andere anderhalvelijnsvoorzieningen betekenisvol kunnen zijn.

Verder kwam de relatie met gemeenten aan de orde. Die is sinds de decentralisaties van AWBZ-maatregelen intensiever geworden. Met het voorbeeld in Leek, waar een medewerker Jeugdzorg in een huisartsenpraktijk actief is ten behoeve van de door de gemeente ingekochte jeugd-GGZ, wisten we de gedeputeerde op het spoor te zetten van een volgend werkbezoek. Een alleszins geïnteresseerde en open bestuurder, stelden wij vast.