Klaar voor de keten ouderenzorg

14 december 2017

Om praktijken op weg te helpen organiseert de GHC een informatiebijeenkomst en een practicum over de implementatie van het Ketenzorgprogramma Ouderenzorg.

Nu de eerstelijns ouderenzorg in onze regio vorm begint te krijgen, tekent de rol van de daarbij betrokken partijen zich steeds duidelijker af.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de implementatie van het ketenzorgprogramma ouderenzorg organiseert de GHC een informatiebijeenkomst en een practicum. Tijdens  de informatiebijeenkomst wordt, naast een inhoudelijke toelichting op de integrale ouderenzorg, ingegaan op de kaders en randvoorwaarden voor ouderenzorg van de GHC. Het practicum is bedoeld voor POH-O en wijkverpleegkundigen en richt zich op de opzet en organisatie van de zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Daarbij staan eenduidigheid en het opdoen van kennis en inzichten voorop.

De hoeveelheid tijd die met het aansluiten bij deze keten is gemoeid, moet niet worden onderschat. Dat bleek ook tijdens het Practicum van afgelopen oktober, waarbij verschillende praktijkondersteuners aangaven wel te zijn gestart, maar de implementatie niet hadden kunnen afronden.

Aanpak

Aansluiten bij de keten ouderenzorg vergt een andere aanpak dan bijvoorbeeld bij diabeteszorg. Gemiddeld includeert een praktijk zo’n 15 -20 kwetsbare ouderen. Als praktijkondersteuner ga je op bezoek en breng je de persoonlijke situatie in een gesprek met de oudere, aan de hand van twee vragenlijsten, zo goed mogelijk in kaart. Op basis van deze inventarisatie wordt samen met de patiënt, in samenspraak met de wijkverpleegkundige, een individueel zorgplan gemaakt.

Tevens is een goed werkend geriatrisch netwerk van belang. Verschillende  huisartsenpraktijken hebben aan den lijve ondervonden dat het minstens een jaar kost om een en ander op te zetten.

Contact

Het opstarten van de ouderenzorgmodule is tijdsintensief en gaandeweg kunnen er vragen ontstaan. Aarzel dan niet om contact op te nemen met Joke Beukema, kwaliteitscoördinator GHC, tel. 050 3695034. Met vragen over het organiseren van een geriatrisch netwerk rondom de zorg voor een  kwetsbare oudere, kun je bellen of mailen met Petra Mensinga, adviseur ELANN/ROS, tel. 050 3666444.