Gezocht: diëtist

26 september 2016

De DKB commissie Diëtisten is op zoek naar versterking,

Op dit moment kent de DKB commissie Diëtisten twee leden: Tonie van der Walle en Marian Faber.  Drie of vier keer per jaar bespreken zij  de gewenste nascholingen voor diëtisten met de nascholingscoördinator van ELANN. Tot voor kort was dat Gerard Tros. Sinds deze maand heeft zijn collega Janneke Middel de organisatie van de nascholingen voor diëtisten van hem overgenomen.

De DKB commissie Diëtisten zou haar geledingen graag versterken met een nieuw lid.

Interesse?

Bent u diëtist en wilt u als lid van de DKB commissie graag bijdragen aan het ontwikkelen en naar het noorden halen van kwalitatief goede nascholingen voor uw beroepsgroep, dan kunt u zich melden bij Janneke Middel, tel. 050 3666442, j.middel@elann.nl