Groninger eerste lijn brengt met ELANN bezoek aan parlement

29 oktober 2015

Tweede Kamerlid Agnes Wolbert voerde een delegatie van eerstelijns zorgverleners en ELANN langs de krochten van politiek Den Haag.

Op 1 oktober bracht een delegatie van eerstelijns zorgverleners en medewerkers van ELANN, op uitnodiging van PvdA Tweede Kamerlid Agnes Wolbert, een bezoek aan Den Haag. Onder andere de (oude en nieuwe) Tweede Kamer, de fractieruimtes en het archief werden bezocht.

Het bezoek had vooral een informeel karakter, waarbij mevrouw Wolbert uitgebreid de Haagse dynamiek en werkwijzen toelichtte en de tijd nam om de delegatie alle hoeken en gaten van één van de oudste democratieën ter wereld te laten zien. Ook werd een levendige discussie gevoerd over het huidige wel en wee van de eerstelijnszorg binnen het zorgstelsel enerzijds en in een krimpende, vergrijzende regio anderzijds.

Mevrouw Wolbert gaf de eerstelijns zorgverleners dan ook mee om bij onoverkomelijke knelpunten vooral bij de politiek aan de bel te trekken maar bovenal in samenwerking en samenspraak met elkaar de eerstelijnszorg in Noord-Nederland naar een hoger plan te trekken. Ze duidde de recente ontwikkelingen rond de verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn dan ook als veelbelovend.

Dit werkbezoek kwam voort uit een eerder aanschuiven van het Kamerlid bij het Eerstelijnsoverleg en werd georganiseerd vanuit ELANN/ROS.