Het Eetteam

13 februari 2018

Benieuwd naar het hoe en waarom van het Eetteam vroeg ELANN/ROS logopedist Sylke Korn naar de achtergronden van deze multidisciplinaire aanpak van problemen met voeding of gewicht bij kinderen van 0 tot 18 jaar.

Waarom is er een Eetteam?

Als individuele disciplines stuitten we steeds vaker op de grenzen van ons  eigen handelen. Als logopedist kon ik bijvoorbeeld wel aan de vaardigheden werken, maar hoe zat het met de voedingswaarde? De diëtist werkte aan de voeding, maar vroeg zich af hoe het zat met de mondgewoonten, en de  psycholoog liep tegen vergelijkbare problemen aan. Toeval wilde dat de diëtist en ik allebei in het Eerstelijnsoverleg zaten, waarbij dit een keer in de nazit ter sprake kwam. Dat was de eerste aanzet tot het huidige Eetteam.

Wie zitten er in het Eetteam?

In het Eetteam zitten Ria Habraken, kinderdiëtist en lactatiekundige (voor kinderen met voedingsproblemen en ondergewicht), Sylke Korn, preverbaal logopedist, Marloes Meurs en Ciska Postema, kinderfysiotherapeuten, Lia Kesojan, kinderdiëtist (overgewicht) en Renate Niemeijer, psycholoog (via Accare).

Waarvoor kan men bij jullie terecht?

Voor alle vragen, problemen en klachten omtrent het eten van kinderen, zowel in onder- als in overgewicht, kan men bij ons terecht.

Ondergewicht

Kinderen die slecht of moeilijk eten, die geen interesse hebben in eten of erg lang over hun maaltijden doen, eten in de wangen hamsteren of niet doorslikken. Kinderen met failure to thrive (slechte groei), sondevoedingskinderen die weer moeten leren eten, kinderen met eetangsten of met trauma omtrent het eten, alles waardoor het (leren) eten niet zo loopt als het zou moeten lopen. Kinderen met rigide eetpatronen of kinderen die door beperking of handicap niet goed kunnen of willen eten. Maar ook tieners waarbij gewicht van invloed is op het zelfbeeld, waardoor er problemen kunnen ontstaan met sterk lijngericht eetgedrag of eetbuien.

Overgewicht

Het overgewicht ontstaat vaak sluipenderwijs waardoor het niet altijd meteen opvalt. Sommige kinderen eten graag een extra portie of lijken onverzadigbaar. Hierbij wordt zowel met ouders als met kinderen gewerkt.

Wat doen jullie tijdens een behandeling?

Ouders ontvangen van te voren een vragenlijst. Op basis daarvan wordt bekeken welke disciplines er nodig zijn. Ouders en kind komen naar de eerste intake. Die is multidisciplinair, waardoor ouders maar één maal hun verhaal hoeven te vertellen. Tijdens de intake wordt in overleg met ouder en kind de insteek van de behandeling bepaald, worden afspraken gemaakt met de desbetreffende discipline(s) en wordt de behandeling gestart. Kinderen worden zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling en er wordt gebruik gemaakt van materialen die kinderen helpen spelenderwijs beter te gaan eten. De behandeling wordt onderling afgestemd zodat alle disciplines van elkaar weten wat er gedaan wordt.

Hoe lang duurt gemiddeld een behandeling?

De behandeling is afhankelijk van de ernst van de problematiek.  Er zijn soms heel complexe problemen die niet snel opgelost zijn, zeker niet als meerdere factoren een rol spelen.  Soms zijn er ook problemen die achteraf gezien vrij soepel opgelost kunnen worden en waar al snel resultaat wordt behaald.

Wat zijn de resultaten?

Bij overgewicht: Kinderen gaan gezonder eten en krijgen een gezonder gewicht. Ouders krijgen een beter bewustzijn.

Bij ondergewicht: Kinderen die weer aan tafel mee kunnen eten, die geen angsten meer hebben of waar de sonde eruit mag. Kinderen die na lange periodes van ondergewicht weer keurig in de groeicurve zitten of kunnen eten wat ze willen eten. Ouders die relaxter aan tafel zitten en geen strijd meer hebben. Ouders die inzicht hebben gekregen in de problematiek en de eetproblemen beter kunnen plaatsen, waardoor ze meer vrede hebben met hoe het gaat.

Met wie werken jullie samen?

We hebben korte lijntjes met een aantal kinderartsen van zowel het UMCG als  het Martini Ziekenhuis en veel jeugdartsen, maar er zijn ook contacten met verschillende WIJ teams, vooral als er in de thuissituatie extra ondersteuning nodig is. Verder is een ergotherapeut betrokken bij kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen. De samenwerking verschilt per kind en is heel divers. Opvallend is dat we aanmeldingen krijgen vanuit de hele provincie. Steeds meer mensen en jeugdartsen weten ons te vinden.

Hoe kunnen zorgaanbieders met jullie in contact komen?

Contactpersoon van het Eetteam is Ria Habraken. Zorgaanbieders kunnen haar mailen of bellen, tel. 0619 020910. Ria onderhoudt de contacten met de kinderartsen en verwijzers en heeft vaak het eerste contact met de ouders. Het Eetteam heeft een eigen website.