Huisarts pakt regie bij oudere patiënt met ‘Gezond Oud’

12 mei 2015

Door de situatie van patiënten van 75 jaar en ouder in kaart te brengen, worden problemen tijdig gesignaleerd en kan erger worden voorkomen. Dát is de kracht van het project Gezond Oud van Ingrid Gerrits, huisarts te Woldendorp.

In en rond Woldendorp worden alle patiënten van 75 jaar en ouder vanuit de huisartspraktijk benaderd met de vraag of  men deel wil nemen aan Gezond Oud. Vervolgens worden ouderen, die interesse hebben getoond, thuis bezocht door een verpleegkundige die de situatie uitgebreid in kaart brengt. Tijdens het bezoek wordt een vragenlijst ingevuld, een geheugentest afgenomen, de bloeddruk gemeten, het bloedsuikergehalte bepaald en de lengte en het gewicht vastgelegd.  Ook wordt het medicijngebruik in kaart gebracht. Uit de bezoeken en de gesprekken ontstaat een goed beeld van de oudere patiënt en diens  leefomgeving. Hierdoor kunnen goed aansluitende en coherente adviezen gegeven worden over bijvoorbeeld medicijngebruik, hulpmiddelen, valgevaar of tegengaan van vereenzaming. Er komt veel waardevolle informatie boven tafel, die middels een verslag bij de huisarts terechtkomt. Naar aanleiding van het gesprek van de huisarts en de verpleegkundige worden vervolgacties bepaald. Zo is  de huisarts inmiddels ook zelf bij een aantal patiënten op bezoek geweest.  Na enige terughoudendheid maken steeds meer ouderen gebruik van het aanbod om aan Gezond Oud mee te doen.

De huisartspraktijk heeft vooral de regie als het gaat om het medisch kader.  Voor andersoortige hulp- en ondersteuningsvragen van ouderen wordt goed samengewerkt met de Steunstee en de Stichting Welzijn Ouderen.

Ingrid Gerrits: “Doordat wij preventief te werk gaan en de problemen tijdig signaleren om erger te voorkomen, denk ik dat wij in Gezond Oud kwaliteit verhogend én kostenbesparend werken.”