Huisartsen Delfzijl op werkbezoek in Dokkum

27 mei 2016

Om te leren van de ervaringen die zij opdeden bij het wegvallen van ‘hun’ ziekenhuis,  gingen de Delfzijlster huisartsen deze maand op werkbezoek bij de collega’s in Dokkum.

Met de toekomstige verplaatsing van het ziekenhuis van Delfzijl naar het nieuwe ziekenhuis in Scheemda wordt de afstand naar ziekenhuiszorg voor de inwoners van Delfzijl en omstreken veel groter. ELANN/ROS begeleidt de Delfzijlster huisartsen in hun visievorming op deze verandering; wat zijn de gevolgen van de verhuizing van het ziekenhuis naar Scheemda en behoeft de zorg in Delfzijl aanpassingen.

Dokkum en Delfzijl

Eind 2014 ging het ziekenhuis in Dokkum failliet. In de periode daarna werd het ziekenhuis overgenomen door meerdere partijen met de afspraak om én anderhalvelijnszorg én ziekenhuiszorg aan te bieden. De aanleiding mag dan verschillen, toch is de situatie in Dokkum vergelijkbaar met die in Delfzijl. In beide gevallen valt een ziekenhuis in een plattelandsgebied weg. Daarom organiseerde ELANN/ROS een werkbezoek: om te leren van de situatie in Dokkum, ervaringen te delen en met meer bagage verder te denken over de veranderende zorg in Delfzijl.

Werkbezoek

Na een warm welkom kwam eerst de ontwikkeling en organisatie van de praktijk in Dokkum aan de orde en werd de rol van de huisartsen in de medische spoedopvang en het ouderenzorgprogramma besproken. Na een rondleiding door de praktijk, kwam het proces van een half jaar voor het ziekenhuisfaillissement aan bod. Veel vragen passeerden de revue, zoals hoe dit proces is verlopen, wat de rol van de huisartsen is geweest, welke partijen belangrijk en besluitvormend waren, wat de visie van de huisartsen op goede zorg voor hun gebied is, hoe de communicatie tussen planmakers, huisartsen en achterban loopt en wat de rol van de zorgverzekeraar en de gemeente is geweest.

Adviezen

Gevraagd naar welke adviezen zij hun collega’s in Delfzijl mee wilden geven, kwamen de Dokkumer huisartsen met de volgende tips:

  1. Ga bij de huisartsengroepen uit je regio te rade en spreek met één mond over wat er in de regio aan (huisartsen)zorg nodig is. Maak vanuit je visie op de zorg voor het gebied een communicatie en PR strategie.
  2. Kijk breder dan alleen de huisartsenzorg en betrek de politiek en de patiënten erbij. Daarbij moet je je realiseren dat je moet investeren in een relatie met iemand die een andere werkcultuur heeft. Als je elkaar als woordvoerders weet te vinden, gaat afstemmen en delen van informatie en standpunten sneller, blijf je geïnformeerd en kun je invloed uitoefenen.
  3. Als huisartsen is het werken met twee woordvoerders het prettigst; soms kun je het best samen naar een afspraak waarbij de een het  woord voert en de ander voornamelijk luistert.

Van elkaar leren

Het werkbezoek is als zeer zinvol ervaren. Het is goed om eens in andermans keuken te kijken, dat inspireert. Dat gold voor zowel het deel over de praktijkorganisatie als voor dat over het proces rond het ziekenhuisfaillissement. Dat zouden we vaker moeten doen, aldus de huisartsen.

ELANN/ROS wil het ‘van elkaar leren’ met dit soort bezoeken stimuleren. Bij onze begeleidingstrajecten zullen we alert zijn op de toegevoegde waarde die een werkbezoek kan hebben. Ons netwerk maakt het mogelijk interessante praktijken of vergelijkbare situaties te zoeken en een werkbezoek te organiseren. Mocht u vragen hebben over het bezoek aan Dokkum of heeft u belangstelling voor een ‘eigen’ werkbezoek, dan kunt u bellen of mailen met Erik Volders, tel. 050 3666446.