Lokale samenwerking eerste lijn en sport- en beweegaanbieders

29 september 2014

Om mensen beter door te kunnen laten stromen naar het reguliere sport- en beweegaanbod, stelde het NISB een lijstje met tips voor de zorgprofessional op.

Op basis van ervaringen met onder andere De Beweegkuur heeft het NISB werkzame principes opgesteld voor de lokale samenwerking tussen zorgverleners (in huisartsenpraktijken en gezondheidscentra) en sport- en beweegaanbieders. Ze zijn bedoeld om doorverwijzing van zorg naar het reguliere sport- en beweegaanbod te bevorderen.

De ‘ tien tips voor de zorgverlener’ (wat te doen en wat te laten) vindt u hier.