Nait Soezen onderzocht

20 augustus 2015

Nait Soezen stond landelijk in meerdere opzichten model voor het vormgeven van de wijkverpleegkundige zorg vanuit het nieuwe financiële kader. De resultaten van de procesevaluatie verschenen onlangs in TSG.

Nait Soezen, het project van wijkverpleegkundigen en huisartsen in Groningen en Hoogezand, stopte  per 1 januari 2015. In het laatste jaar heeft dr. Roel Bakker van Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO) van het UMCG op verzoek van het Achterstands Ondersteunings Fonds van de huisartsen een procesevaluatie bij Nait Soezen gedaan. De resultaten hiervan zijn nu verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift TSG.

Conclusies

De belangrijkste positieve conclusies zijn dat “De (Nait Soezen) wijkverpleegkundige een belangrijk aanspreekpunt vormt voor de huisarts binnen de veelheid van wijkverpleegkundigen die vanuit verschillende thuiszorgorganisaties met vaak uiteenlopende bevoegdheden in het praktijkveld werkzaam zijn. Zij kan bovendien binnen het sociale team een schakelfunctie vervullen tussen welzijn en zorg. En omdat zij de ruimte heeft om zich op ‘de vraag achter de vraag’ te richten en niet vanuit indicaties hoeft te denken, kan haar inzet tot de-medicalisering en daarmee soms tot kostenbesparing leiden. Huisartsen signaleren een rendement in termen van afname van het  aantal kortdurende opnames vanwege sociale indicaties. En verschillende professionals zien met name een toename van de mogelijkheden om op individueel niveau preventief te  werken.”

Voorloper

Daarmee wordt bevestigd dat Nait Soezen een belangrijke voorloper was op de huidige snelle veranderingen in de eerstelijnszorg en de transities in zorg en welzijn. Toen ELANN dit omvangrijke project in 2009 startte, was dat inderdaad wat we hoopten te bereiken.