Nieuwe gezichten bij Eerstelijnsoverleg

18 maart 2016

Op 17 maart maakten eerstelijnspsychologen Bianca Oostland en Arrienne Takens en verloskundig actief huisarts Tineke Slagter-Roukema hun opwachting bij het ELO. Ook Hinda Stegeman, sinds kort freelance adviseur bij ELANN/ROS, schoof voor de eerste keer aan bij het overleg.

Het Eerstelijnsoverleg (ELO)  kwam 17 maart met verschillende nieuwe deelnemers bijeen.  Namens de Groninger Psychologen Coöperatie waren Bianca Oostland en Arrienne Takens voor het eerst aanwezig. Vanuit de beroepsgroep huisartsen gold dat voor verloskundig actief huisarts Tineke Slagter-Roukema. Ook de nieuwe freelance adviseur van ELANN/ROS Hinda Stegeman kwam kennismaken. Er werd ook afscheid genomen: oefentherapeute Beatrice de Wolff werd bedankt voor haar jarenlange inbreng in het ELO.

Terugblik

De deelnemers aan het ELO blikten terug op de eindejaarsbijeenkomst met ZN-voorzitter Andre Rouvoet en zij die er geweest waren, spraken hun waardering uit voor een dergelijke activiteit. ELANN/ROS zal worden gevoed met ideeën voor een volgende editie.

Kwaliteitsbeoordeling

Rode draad van de informatieve ronde langs de beroepsgroepen was de zorg over de kwaliteitsbeoordeling van de kant van de zorgverzekeraar. Een kwestie die de beroepsgroepen vooral als belangenbehartigers aangaat. Die houden er bovendien al eigen kwaliteitsnormen en -beoordeling op na.

Decentralisatie

Vanuit de huisartsen werd de extra druk beschreven die voortkomt uit de decentralisatie van AWBZ-taken: ouderenzorg, jeugdzorg, WMO, in relatie tot de gemeenten, dementerenden die thuis blijven,  mantelzorgers. Andere aanwezigen informeerden met name naar de ketenzorg voor ouderen en de daarvoor door de Groninger Huisartsen Coöperatie gehanteerde opzet. Afgesproken is dat de relevante stukken zullen worden rondgezonden.

Paramedisch platform

Tot slot was er een eerste verkenning van de mogelijkheden om de vorming van een Landelijk Paramedisch Platform regionaal handen en voeten te geven.

Verslag

Een uitgebreid verslag van het ELO van 17 maart is op te vragen bij het secretariaat van ELANN.