Nieuws uit de GGZ adviescommissie

15 april 2015

Met de ontwikkeling van een zorgstandaard is een eerste stap richting een meer samenhangend GGZ beleid gezet.

Het blijft hectisch in de zorg, en zeker binnen de GGZ. Zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten krijgen heel wat te verstouwen. Om deze transitie in de GGZ zorg bij de huisartsen en eerstelijnspsychologen zo soepel mogelijk te laten verlopen is begin 2014 de Adviescommissie GGZ opgericht. De commissie heeft al heel wat werk verzet, zoals de invoering van de functie POH GGZ in de huisartsenpraktijk, de advisering over de invoering van consultatie en e-health in de huisartsenpraktijk en de instelling van de meldpunten meldpuntggz@elann.nl en meldpuntjeugdggz@elann.nl. Maar we zijn er nog niet.

Handvat

We willen graag een volgende stap maken richting een meer samenhangend GGZ beleid. Onder andere door de GGZ zorg nog dichter bij de huisartsenpraktijk te organiseren, waardoor een samenwerkingsverband ontstaat tussen de huisarts/POH GGZ en de  psycholoog en eventueel een psychiater, zodat ook de basis GGZ in de huisartspraktijk aan bod kan komen. We zijn druk doende om hiervoor een soort zorgstandaard te ontwikkelen, als handvat voor de samenwerkende zorgprofessionals uit verschillende echelons om te komen tot een toegankelijker GGZ zorg: dichtbij de patiënt, met kortere lijntjes en directe afstemming tussen de verschillende disciplines.

Samen met de partners in de GGZ is er nog veel werk te verzetten. We houden u op de hoogte.