Ondersteuner Jeugd en Gezin

26 september 2017

Huisartsen en gemeenten zijn er klaar voor. Binnenkort starten op 12 plekken in onze provincie pilots met de Ondersteuner Jeugd en Gezin: de linking pin tussen huisarts, CJG en specialistische jeugdhulp.

Doel van de OJG pilots is het bieden van laagdrempelige zorg dichtbij, het terugdringen van het aantal verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp en het versterken van de samenwerking tussen huisarts en CJG/ gemeentelijke basisteams.

Randvoorwaarden

In het Westerkwartier is in diverse huisartsenpraktijken goede ervaring opgedaan met de inzet van een ondersteuner die zowel bij de huisarts werkt als ook bij het CJG. Na de evaluatie van dit project hebben de samenwerkende gemeenten in de provincie Groningen besloten om in alle acht regio’s te starten met een pilot OJG. In nauw overleg met ELANN, de GGZ adviescommissie, vertegenwoordigers van de specialistische jeugdhulp en de gemeenten, heeft de RIGG een modelovereenkomst opgesteld waarin de randvoorwaarden voor de pilots staan beschreven.

Financiering

De OJG valt, in tegenstelling tot de POH GGZ, niet onder de regie van de huisartsen en wordt ook niet gefinancierd door de zorgverzekeraar. De OJG, die in de meeste gevallen in dienst is van een specialistische jeugdhulpaanbieder, wordt gefinancierd door de gemeenten.

De huisartsen zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van de pilots in hun praktijk, evenals vertegenwoordigers van de gemeente. Iedereen staat in de startblokken. Alle pilots, die minimaal een jaar zullen lopen, worden op een eenduidige manier gemonitord en geëvalueerd. Vanaf 1 januari 2018 zijn de lokale gemeenten verantwoordelijk voor de financiering van deze pilots.

Vragen?

Voor meer informatie over de OJG pilots kunt u mailen met de projectleider Heleen Stevenson.