Stimuleringsregeling VS PA

17 april 2015

Huisartsen die een verpleegkundig specialist of physician assistant willen opleiden én inzetten, worden in de kosten daarvan tegemoet gekomen.

Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) zijn een aanwinst voor de huisartsenzorg, maar door een tekort aan opleiders en leerwerkplekken kunnen ze marginaal worden ingezet. Daarom heeft de landelijke Stuurgroep Taakherschikking Eerstelijn de stimuleringsregeling “Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg” verlengd.

Financiële tegemoetkoming

Huisartsen die een VS of PA willen opleiden én inzetten, worden in de kosten daarvan tegemoet gekomen. De financiële tegemoetkoming vanuit de Hanzehogeschool bedraagt € 1.875,-- per maand in de loonkosten en  ca.  € 3.600,-- in de kosten van de huisartsbegeleiding (twee uur per week). Daarnaast is er een subsidie beschikbaar vanuit de Stichting KOH, indien de VP of PA onvoldoende ‘inverdient’ via verrichtingen en M&I inkomsten. Die subsidie kan voor cohort 2016 tot  1 maart 2016 worden aangevraagd.  De voorwaarden kunt u nalezen op de site van de Stichting KOH.