Succesvol slot symposiumreeks geboortezorg

10 november 2016

Het was de laatste in een reeks van vier en de belangstelling was groot: het symposium ‘Samenwerken in geboortezorg 4, Communicatie voorop!’  van het Consortium ZeGNN trok op 4 november meer dan 120 deelnemers.

Andrea Drost startte het plenaire deel met een presentatie waarin verloskundige zorgverleners kort vertelden wat de deelname aan een project of het gebruik van een product van het Consortium hen heeft opgeleverd. Ook waren er filmpjes van VSV’s over de projecten waar zij hun ‘Klein maar fijn’ subsidie voor gebruikten. Een forum onder leiding van Jan Jaap Erwich beantwoordde vragen uit de zaal, waarna iedereen elkaar én zichzelf ‘in een explosie van energie’ feliciteerde met de, zoals Andrea aangaf,  ‘door ons allen’ behaalde resultaten.

Vervolgens nam Eric Hallensleben, gynaecoloog en voorzitter van ‘In Zwang’ te Gouda, de deelnemers mee op een onderhoudende reis langs de ups en downs rond samenwerking in geboortezorg. Onder de titel ‘Help ons VSV verzuipt!’ haalde hij de verwarring aan, die op landelijk niveau én op de werkvloer zijn sporen nalaat. Het eigen VSV ‘In Zwang’ kwam uitgebreid aan bod: door volgens de socratische methode met elkaar in gesprek te gaan werden de verschillende barrières overwonnen. De begrippen autonomie en verbondenheid zijn belangrijke uitgangspunten in de samenwerking. Over geschilpunten wordt in het VSV net zolang doorgepraat tot er geen overwegende beargumenteerde bezwaren meer zijn: ook een belangrijk begrip! Zijn boodschap: “Blijf investeren in elkaar en werk verder aan de inhoud van zorg. Vertrouwen is daarin belangrijk.”

Martin Groesz was gevraagd om op de presentatie van Eric Hallensleben te reageren. Hij vroeg zich af of de Taks Force Transitie Geboortezorg moet worden gezien als de Reddingsbrigade. Vervolgens ging hij in op de ontwikkelingen op het vlak van Integrale geboortezorg en de producten die inmiddels door of in samenwerking met de Task Force zijn opgeleverd (te vinden op www.transitiegeboortezorg.nl).

Het middaggedeelte bood ruimte voor een actieve benadering van communicatie in de geboortezorg met workshops over communicatie met laaggeletterden (o.a. door Oda Kerkvliet), omgaan met verlies (Harriette Modderman), Centring Pregnancy (Katja van Groesen), de  ACTion-methodiek (Annemieke Prins en Ellen Mañe), de sociocratische besluitvorming (Pieter van der Meche),de  Soul Collage (Andrea Drost), onderhandelen (Jenneke Weber) en integrale geboortezorg (Frans Annot en Yvonne Schoenmakers).

De organisatie en de deelnemers kunnen  terugzien op een mooi congres.

Meer info

Voor een uitgebreid verslag van het symposium en de ‘prezi’ van Andrea Dost kunt u terecht op de site van Kennisnet Geboortezorg.