Symposium Zo kan het niet langer

29 oktober 2015

Op 19 november presenteert de AOF commissie de resultaten van haar onderzoek naar de vraag hoe sociale teams bijdragen aan de vorming van zorgnetwerken op wijkniveau.

Het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF) is een landelijk fonds dat ten doel heeft huisartspraktijken in achterstandswijken aanvullend te ondersteunen. In Groningen vallen enkele wijken in de stad Groningen en Hoogezand-Sappemeer onder de criteria. Tot voor kort gold dat ook voor Stadskanaal. De toepassing fluctueert doordat de criteria voor een bepaalde tijdsduur worden vastgesteld. Meer informatie over het AOF vindt u hier.

Onderzoeksresultaten

De Commissie die het fonds beheert is samengesteld uit huisartsen. Dr. G.T. H. (Ger) van der Werf,  voormalig huisarts in de Academische HOED, fungeerde de laatste jaren als voorzitter. In die hoedanigheid nam hij kort geleden afscheid en werd hij opgevolgd door huisarts Erik Berghuis. Ger van der Werf heeft onlangs bijgedragen aan een onderzoek in de stadswijk Vinkhuizen en in Hoogezand naar de bijdrage van sociale teams aan de ontwikkeling van zorgnetwerken op wijkniveau. Het verslag hiervan komt binnenkort uit en wordt besproken op het symposium ‘Zo kan het niet langer’ op 19 november. Het symposium is bedoeld voor huisartsen, praktijkmedewerkers en sociale teams.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in het AOF of het onderzoeksverslag? Bel of mail met Tineke Hummel, tel. 050 3666444.

Wilt u deelnemen aan het symposium ‘Zo kan het niet langer’ op 19 november? Huisartsen en praktijkmedewerkers kunnen zich inschrijven via deze link. Sociale teams melden zich aan via deze link.