Uitbreiding facilitaire ondersteuning

2 juni 2014

Om in de behoefte aan bemiddeling bij de inzet van (tijdelijk) vervangend personeel te kunnen voorzien, breidt ELANN haar dienstenpakket uit.

Met name door de verschuiving van zorg van de tweede- naar de eerste lijn is de afgelopen jaren het aantal taken in de huisartsenpraktijk flink gegroeid. Huisartsen hebben in toenemende mate medewerkers in dienst voor onder meer chronische zorg, GGZ en ouderenzorg. Steeds vaker bereiken ons signalen dat huisartsen niet-patiëntgebonden taken willen uitbesteden. Daarom heeft ELANN in het najaar van 2013 samen met de Huisartsenkring Groningen de behoefte aan facilitaire ondersteuning (= ondersteuning op maat) bij praktijkhouders geïnventariseerd.

Vervangend personeel

Eén van de punten die duidelijk naar voren kwamen, is de behoefte aan facilitaire ondersteuning bij bemiddeling bij inzet van (tijdelijk) vervangend personeel. Ruim 60% van de ondervraagden zou het prettig vinden als ELANN een rol zou kunnen spelen bij het regelen van vervangend personeel bij ziekte of langdurige afwezigheid. Daarom is, in overleg met de Huisartsenkring Groningen, besloten de facilitaire ondersteuning van ELANN uit te breiden met deze bemiddeling.

Databank

Voor de uitbreiding van de facilitaire ondersteuning is het vullen van onze databank noodzakelijk. Het gaat om praktijkpersoneel dat naast de reguliere werkzaamheden eventueel beschikbaar is voor tijdelijke vervanging in een andere huisartsenpraktijk.  Doktersassistenten, apothekersassistenten, praktijkondersteuners (somatiek en GGZ), praktijkmanagers en hidha’s kunnen hun belangstelling kenbaar maken door een e-mail te sturen naar Gerard Tros. Naar aanleiding van uw bericht nemen wij contact met u op. Praktijkmedewerkers die al in de databank opgenomen zijn,  krijgen binnenkort een bericht om de juistheid en volledigheid van hun gegevens te controleren.

Vragen?

Meer informatie over de databank vindt u hier. U kunt met uw vragen ook terecht bij Gerard Tros.