Uitkomsten vestiging enquête 2017

26 juni 2017

Voor de huisartsen van de toekomst blijft het praktijkhouderschap het einddoel, zo blijkt uit de derde vestiging enquête van ELANN/ROS, WAGRO en LHV.

Begin dit jaar voerde ELANN/ROS samen met de WAGRO Groningen en LHV bureau Noord Nederland de derde editie van de vestiging enquête uit. De enquête brengt de ambities en voorkeuren van waarnemers, HIDHA’s en AIO’s in kaart. De vorige editie (in 2014) werd uitgevoerd met een soortgelijke vragenlijst.

De respons was 25% met 119 reacties van huisartsen.  De belangrijkste uitkomsten:

 • 77% van de respondenten is vrouw
 • Het merendeel van de respondenten is waarnemer (63%). 18% is HIDHA en 14% is derdejaars AIO.
 • 73% van de respondenten geeft aan op termijn praktijkhouder te willen worden, waarbij 31% zegt dit binnen 1-2 jaar na te streven. 59% geeft aan hierover minstens 3 jaar aan te willen beginnen.
 • Ruim 70% wil een praktijk met een duopartner overnemen, waarbij ongeveer 70% zijn duo partner nog niet kent.
 • Gevraagd naar de (ideale) organisatievorm van de praktijk steken de duopraktijk, de HOED en de groepspraktijk erboven uit. Noemenswaardig is dat het apotheekhoudende vak ook op belangstelling mag rekenen.
 • Omgevingsfactoren zijn ook van belang, zoals:
  • Ligging: Drenthe meest populair, kort gevolgd door Groningen en Friesland
  • Reistijd: bij voorkeur < 30 autominuten van woonplaats   
  • Opvallend: een groot deel van de respondenten (47%) geeft aan bereid te zijn te verhuizen
 • Belemmering ten aanzien van het aangaan van het praktijkhouderschap worden vooral gesignaleerd bij de administratieve, financiële en personele verantwoordelijkheden, tijdsinvestering, dienstbelasting. 

Tot slot: De drie belangrijkste overwegingen om een praktijk over te nemen zijn:

 1. De populatie die bediend wordt
 2. Aanwezigheid van collega huisartsen
 3. De fysieke locatie van de praktijk

Heeft u vragen over praktijkovername? ELANN/ROS begeleidt zowel de huisarts die zijn praktijk wil overdragen als de huisarts die een praktijkovername overweegt. Bel of mail met Hinda Stegeman of Roelinda Bos, telefoon 050 3666444.