Vliegende start voor Groninger Psychologen Coöperatie

13 februari 2014

Enkele maanden na haar oprichting participeert de GPC al in de Adviescommissie Basis GGZ, het Ketenplatform GGZ en de Transitie Jeugdzorg Groningen. Dat belooft wat.

Een maand na de oprichting organiseerde het bestuur van de Groninger Psychologen Coöperatie (GPC) een bijeenkomst voor belangstellenden. Voorlopig voorzitter Erika Holtjer hield een gloedvol betoog over dat wat de leden van de GPC bindt: de passie voor het vak. Gisteren werd de eerste algemene ledenvergadering gehouden.

De GPC is door verschillende samenwerkingspartners warm onthaald. Huisartsen, gemeenten, Menzis en GGZ-instellingen hopen dat de GPC een grote groep psychologen aan zich zal binden en daarmee een belangrijke gesprekspartner zal zijn in het interdisciplinair overleg over de veranderingen in de GGZ en de Jeugdzorg.

Inmiddels participeert de GPC in:

  • De Adviescommissie Basis GGZ (samen met de Huisartsenkring Groningen, de GHC en het Platform POH GGZ). Hierin wordt de invulling van de generalistische GGZ in de provincie Groningen vormgegeven.
  • Het Ketenplatform GGZ (samen met de Huisartsenkring Groningen, GHC, Menzis en Lentis). Hierin wordt de verbinding tussen huisartsen, generalistische en specialistische GGZ voor de provincie uitgewerkt.
  • De provinciale Transitie Jeugdzorg (samen met gemeenten, provincie, jeugdzorgaanbieders en huisartsen). Hierin wordt de jeugdzorg provinciebreed ingericht.

Dat kan met recht een vliegende start worden genoemd.

ELANN/ROS heeft de GPC ruim een jaar intensief ondersteund bij de oprichting. Op dit moment maakt de GPC gebruik van onze facilitaire dienstverlening: ELANN voert de ledenadministratie en de boekhouding van de GPC.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de GPC.