Welzijn op Recept

27 november 2014

Gezondheidscentrum Hoendiep is een experiment begonnen met 'Welzijn op Recept', een methode om mensen met psychosociale klachten door te verwijzen naar welzijnsactiviteiten.

Huisartsen zien regelmatig mensen met psychosociale klachten waar ze geen soulaas voor kunnen bieden, denk aan woon- en financiële problemen, relatieproblematiek, zingeving, eenzaamheid, dagbesteding, lifestyle e.d. Gezondheidscentrum Hoendiep is een experiment begonnen met 'Welzijn op Recept': een methode om mensen met dit type klachten vanuit de huisartspraktijk door te verwijzen naar welzijnsactiviteiten. Na verwijzing van de huisarts naar de welzijnscoördinator volgt een gesprek waarin wensen en mogelijkheden aan de orde komen, zoals:

  • het volgen van een opleiding of cursus
  • actief worden in een vereniging, de wijk of de politiek
  • het oppakken van een hobby, muziek, zang, creatief.
  • (samen) sporten
  • vrijwilligerswerk

Doel is dat mensen zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen.

Henk Hermsen, huisarts in GC Hoendiep, over Welzijn op Recept:

Bij de evaluatie van psychosociale hulpverlening in de eerstelijnspraktijk werd duidelijk dat door eerdere interventies problemen veelal (deels) voorkomen hadden kunnen worden. We zijn toen in gesprek gegaan met het MJD om na te gaan of deze eerdere interventies te verwezenlijken zouden zijn. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de pilot Welzijn op Recept. Dit komt op een goed moment: vanaf 1 januari zijn er twee POH’ers GGZ in de praktijk en is de mogelijkheid om door te verwijzen naar basis-GGZ en specialistische GGZ aan veel strengere regels gebonden. Per 1 januari 2015 komt de participatiemaatschappij nog veel nadrukkelijker in beeld. Het is goed dat we daar op deze manier actief op kunnen anticiperen.  De pilot past ook in de visie van het centrum, dat staat voor geïntegreerde eerstelijnszorg en een verdergaande samenwerking met welzijn en de nulde lijn. De winst is vooral dat de oplossingen voor deze problematiek weer daar terechtkomen waar ze thuishoren en opgelost kunnen worden: in de nulde lijn. Dat geeft ons de mogelijkheid om meer tijd en aandacht te besteden aan andere categorieën patiënten binnen de eerste lijn.

Welzijn op Recept is een door het Trimbos Instituut ontwikkelde methodiek. Patiënten met psychosociale problematiek waarvoor medicatie of doorverwijzing naar de basis GGZ geen oplossing is, krijgen een welzijnsrecept.

Meer informatie

Voor meer informatie klik hier. Voor een gratis download van de handleiding klik hier. Voor meer informatie over deze pilot mailt u met Anne Nipius.