DKB-commissie Praktijkassistenten zoekt een nieuw lid!

20 januari 2020

Vindt u het belangrijk dat er in de regio Groningen een kwalitatief goed nascholingsaanbod wordt geboden aan praktijkassistenten en wilt u hier graag een bijdrage aan leveren? Dan zijn wij op zoek naar u!

Informatie over Elann

Elann organiseert geaccrediteerde nascholingen voor zorgaanbieders die werkzaam zijn in de eerstelijns gezondheidszorg, met als doel om de kwaliteit van de eerstelijns gezondheidszorg te bevorderen. Bij het samenstellen van een interessant en actueel nascholingsaanbod is de input van zorgaanbieders van belang. Daartoe heeft Elann inhoudelijke deskundigheidsbevorderingscommissies (hierna te noemen: DKB-commissies) ingesteld.

DKB-commissie Praktijkassistenten

De DKB-commissie voor praktijkassistenten is een inhoudelijke commissie, die is samengesteld uit praktijkassistenten in het werkgebied van Elann. De doelstelling van de DKB-commissie is het in standhouden en bevorderen van kwaliteit van zorg en deskundigheid bij de praktijkassistenten door het organiseren van onafhankelijke nascholing voor praktijkassistenten in de regio Groningen, Friesland en Drenthe.

De DKB-commissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten van kwaliteitsbeleid en deskundigheidsbevordering. Elann is verantwoordelijk voor het begeleiden en faciliteren van de DKB-commissie.

Als lid van de DKB-commissie

  • bent u werkzaam in een eerstelijns praktijk en heeft u veel ervaring met het werk van de praktijkassistente;

  • bent u uitstekend bekend met de wensen van de doelgroep;

  • zet u zich graag in voor de deskundigheidsbevordering en het kwaliteitsbeleid van het beroep voor praktijkassistenten;

  • bent u bereid om tijd vrij te maken voor overleg bij Elann en afstemming per e-mail met de commissie;

  • levert u een inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van nascholingsprogramma’s.

Vergoeding DKB-commissie

De DKB-commissie komt circa 2 keer per jaar bijeen. De commissieleden krijgen hiervoor een vergoeding. Elann hanteert een vergoeding van € 50,- per vergadering en een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de DKB-commissie? Stuur dan uiterlijk vrijdag 14 februari 2020 per e-mail uw reactie naar Ingrid Wagenaar.

Geef in de e-mail onder andere aan hoeveel jaar ervaring u heeft als praktijkassistent, waarom u graag wilt plaatsnemen in de DKB-commissie en wat wij van u kunnen verwachten als u de commissie komt versterken.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Ingrid Wagenaar, nascholingscoördinator Elann via i.wagenaar@elann.nl of 050-3666443.

Wij zien uw aanmelding met plezier tegemoet!

Terug naar overzicht